(Από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την κατάλυσή του από Ρωμαίους)
Προϊστορική Περίοδος. Ιστορικά ευρήματα και αρχαιολογικές μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι περί τα 2100-2000 π.Χ, ελληνόφωνα, πρωτοελληνικά φύλα, τα οποία εικάζεται ότι είχαν αποσπασθεί από το κύριο σώμα της οικογένειας των Ινδοευρωπαίων, είχαν ήδη εγκατασταθεί στη βόρεια Πίνδο και σταδιακά κινούνταν προς τον Νότο. Κατά τους πρώτους αιώνες της δεύτερης χιλιετίας γίνεται σαφής η διαμόρφωση τριών βασικών ελληνόφωνων ομάδων.

Download!