Αγαπητοί αναγνώστες αξίζει να διαβάστε το άρθρο μου στο οποίο περιγράφονται σε αδρές γραμμές τόσο τα ευχάριστα όσο και τα θλιβερά γεγονότα που συνέβησαν την πρώτη ημέρα της απόβασης του Ε.Σ στην Σμύρνη. Η ημέρα αυτή υπήρξε "σημειακή" ως προοιωνίζουσα τις ένδοξες νίκες αλλά και τις πικρές ήττες  για την οποίες ΔΕΝ ευθύνεται ο ηρωικά μαχόμενος Στρατός μας καθώς και τα μέλλοντα δεινά του Ιωνικού Ελληνισμού.

PDF κατεβάστε!