ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το νέο ΕΣΠΑ 2021 2027
Αθήνα , 17 Ιανουαρίου 2020
Νίκος Βέττας
Γενικός Διευθυντής
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE)
Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αναπτυξιακές προκλήσεις και προτεραιότητες
οικονομικής πολιτικής

Κατεβάστε ΕΔΩ! την παρουσίαση!