2-Μπασαράς

Title
BESA’s Top Ten of 2018
Anastasios Basaras: Peripheral Seminar on 'Management-Logistics and Economics-Energy Fundamentals' at Portaria Volos
Anastasios Basaras: Defence and Security: State of the Art Technology
Anastasios Basaras: CV
AIM
1821-ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.: Μεγάλα Συνέδρια και Βιβλιοπαρουσιάσεις: Διακόσια Χρόνια Μετά την Επανάσταση: Τα Μεγάλα Θέματα της Ελλάδας
“Τελευταία πτήση” για τον Πτέραρχο Ιωάννη Αναγνωστόπουλο που είχε απειλήσει με κατάρριψη τους Τούρκους στο Αιγαίο!
‘First Conference on Efficacy & Efficiency of the Air Power into Total Defense’
ΦΑΚΕΛΟΣ: Διαχείριση Κρίσεων
Το Δημόσιο Χρέος (ΔΧ) και η Βιωσιμότητα του, χωρίς Σχόλια και Κριτική.
Η αλήθεια για το ΝΑΤΟ σε απλά Ελληνικά
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑΑ): Γενικά, Συνθήκες, Θεσμικά Όργανα και Πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ
Ε γ κ ρ α τ ή ς ε ι μ ί ε ν τ ω ψ η φ ί ζ ε ι ν.
«Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις: Οι συνέπειες των εκκαθαρίσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.»