Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ
Προσωπική Συμμετοχή και Δράση
Τίτλος Ημερομηνία
ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ: Παρουσίαση του βιβλίου 'ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ' - Η Ελλάδα Κινδυνεύει Σώστε την! 18-15-2015