Δυό Λόγια για την Ιστοσελίδα
Η Ιστοσελίδα www.abc10.gr
 
σχεδιάστηκε το καλοκαίρι του 2017, από τον Αναστάσιο Μπασαρά του Κωνσταντίνου (anastasios basaras of constantinos, abc), για να καταπνίξει τον πόνο του στην τελευταία φάση της επώδυνης ασθένειας (Multiple Myeloma) του πρωτότοκου υιού του Κωνσταντίνου.

Ο Κωνσταντίνος μας επέταξε στην 29 Αυγούστου 2017 με τις ευχές:

Της Μάνας του:
ΟΙΑ ΗΩ Ω! ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ
Και του Πατέρα του:
Αντίο Καμάρι της Ζωής μας, Είμαστε και θα είμαστε Περήφανοι για σένα.
Άιντε και Ντε – Ασίκη Μηχανοδηγέ, Οδήγα το τραίνο για τον ουρανό!

 Θέλοντας να κρατήσουμε και να τιμήσουμε τη μνήμη του Κωνσταντίνου ζωντανή, όσο ζούμε, σχεδιάσαμε την παρούσα ιστοσελίδα και θα την κρατήσουμε ζωντανή και επίκαιρη, προσφέροντας -ως αφιέρωση και δέσμευση στην μνήμη του- τις γνώσεις και εμπειρίες μας στους νέους ανθρώπους, φίλους και κάθε αναγνώστη.
Το όνομα της ιστοσελίδας βασίζεται στα αρχικά του ονοματεπωνύμου (abc), την ημέρα γέννησης (10) και στην αρχή του Pareto (υποστηρίζει ότι 80% των αποτελεσμάτων προκύπτουν από 20% των μέσων ή αιτίων. Με άλλα λόγια, ο Κανόνας 80-20 σημαίνει ότι, σε κάθε κατάσταση, λίγοι παράγοντες 20% είναι ζωτικοί και πολλοί 80% είναι επουσιώδεις), την οποία ασπάζομαι απόλυτα.


Σκοπός της ιστοσελίδας είναι:
Η αδέσμευτη, αξιόπιστη και επιλεκτική συλλογή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση, διάδοση, προβολή και άρθρωση λόγου σε τομείς και πεδία όπως - Στρατηγική, Πολιτική, Πολιτισμός, Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία, Άμυνα και Ασφάλεια, Οικονομία, Κοινωνία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιστήμες, Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνείς Σχέσεις και Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Επιμορφωτικές Δράσεις - για την ενημέρωση, επιμόρφωση και πληροφόρηση των φίλων και αναγνωστών της.