Πρόλογος

Η εργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της έρευνας αναφορικά με τη σχέση των Ενόπλων Δυνάμεων και της εσωτερικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, σε αυτό το μέρος της εργασίας αναλύονται ιστορικές περιπτώσεις από την Νέα Ελληνικά Ιστορία, κατά τις οποίες οι Ένοπλες Δυνάμεις είχαν κληθεί να αντιμετωπίσουν απειλές της εσωτερικής ασφάλειας.
Σκοπός είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν, τόσο οι Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και οι κυβερνήσεις, προκειμένου να καταστήσουν νόμιμη την οποιαδήποτε ενέργεια του στρατού. Η ιδιαίτερη έμφαση στην νομοθεσία δίνεται καθότι είναι ίσως η δυσκολότερη τροχοπέδη που μπορεί να συναντήσει μια κυβέρνηση όταν απαιτηθεί να ζητήσει την συνδρομή των τριών κλάδων.

PDF

*Υπεύθυνος Ερευνητής: Κύργος Ζήσης Επιβλέπων Έρευνας: Κωνσταντίνος Γ. Κουκούτσης, M.Sc.
Ζήσης Κύργος:  Σπουδαστής εξειδικευμένων οικονομικών επιστημών, ερευνητής (μη μέλος) του ΕΛΙΣΜΕ με ερευνητικά ενδιαφέροντα στον οικονομικό τομέα και τον τομέα της εσωτερικής εθνικής ασφάλειας. Γνώστης της αγγλικής γλώσσας σε επαγγελματικό και της γερμανικής σε βασικό επίπεδο.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.