Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ισραήλ αποτελούν από τους σημαντικότερους παίκτες στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε επίπεδο στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος, πολιτιστικής κληρονομιάς και διπλωματικής επιρροής. Οι σχέσεις αυτών των χωρών μεταξύ τους έχουν περάσει από διάφορα στάδια, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Όμως επειδή η ιστορία υπάρχει για να μας διδάσκει και όχι για να προκαλεί τα πάθη, ο ψύχραιμος παρατηρητής της μπορεί να αξιοποιήσει τη πορεία των γεγονότων και να προετοιμαστεί για το μέλλον. Εξετάζοντας τις σχέσεις αυτές υπό το πρίσμα του ρεαλισμού, χρήζει να κάνουμε ένα καθορισμό των στόχων της Ελλάδας και μία ανάλυση των ευκαιριών και δυνατοτήτων για την επίτευξή τους. Επίσης, να εξετάσουμε τους πιθανούς κινδύνους, κυρίως αυτούς που πηγάζουν από τους ίδιους τους στόχους και της δυνατότητες της Τουρκίας και του Ισραήλ, τους λόγους που έφεραν αυτές τις δύο χώρες κοντά, και τις αιτίες που τις απομάκρυναν.

*Δακουτρός Παναγιώτης του Ιακώβου, γεννημένος στην Αθήνα στις 6/7/91. Απόφοιτος του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Πολιτική και Οικονομία. Υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ "Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Απολύθηκε από το σώμα των Καταδρομών με τιμητικό βαθμό του υποδεκανέα. Εργασιακή εμπειρία στη ΜΚΟ "Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής". Απονομή βραβείου και πιστοποιητικού εκτίμησης από το "Royal institute Mehmet Ali". Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά και Σερβικά.

PDF