Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄21 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«Πουλί, πως πάει ο πόλεμος, το κλέφτικο ντουφέκι;
Μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω ο Κολοκοτρώνης,
και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια».

Αποτελεί συνεχώς σημείο επιστημονική ανάλυσης, δημοσιογραφικής έρευνας καθώς και θέμα έντονης συζήτησης σε ανθρώπινες συναθροίσεις. Ο λόγος για τη νέα γενιά και τις γνώσεις αυτής σε θέματα Ιστορίας, τόσο της ημέτερης όσο και της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας.
Η παραδοχή πως άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 30-45 ετών καθώς επίσης και μικρότερης, ήτοι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν άγνοια ή γνωρίζουν ελάχιστα και συγκεχυμένα στοιχεία σχετικά με το παρελθόν και τα κατορθώματα των προγόνων τους, προκαλεί αφενός θλίψη και απογοήτευση, αφετέρου ανησυχία και προβληματισμό. Έφηβοι, φοιτητές και νέοι μπερδεύουν ακόμη και τις εθνικές εορτές και απαντούν πως την 25η Μαρτίου πολεμήσαμε τους Ιταλούς και πως ο Γέρος του Μοριά ήταν ήρωας του ελληνοϊταλικού πολέμου.