Μπορεί η απάντηση του κ. ΥΕΘΑ να κρίθηκε ικανοποιητική από τους επερωτώντες Βουλευτές πλην όμως δείχνει πεντακάθαρα ότι τα προβλήματα της Αμυντικής μας Βιομηχανίας ακόμη δεν έχουν κατανοηθεί στον βαθμό που επιβάλλεται και ως εκ τούτου δεν μπορούν να μείνουν ασχολίαστα.

Κατεβάστε την ανάλυση και την επερώτηση: PDF

Σημείωση Ιστοσελίδας: Τόσο η ανάλυση όσο και η επερώτηση, αναφέρονται στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, αν και ο τίτλος δείχνει ότι όλη η Αμυντική Βιομηχανία δεν βαδίζει σωστά!.
Ο αναρτών την ανάλυση στο διαδίκτυο παρακαλεί τους διατελέσαντες (και διατελούντες) Γενικούς Διευθυντές της ΓΔΑΕΕ και της ΕΑΒ κατά την τελευταία εικοσαετία να σχολιάσουν και να μας γνωρίσουν τί έκαναν για να διορθώσουν τις δυσλειτουργίες που παραθέτει ο αναλυτής στην έκθεσή του!

Θα επιχειρήσω λοιπόν να αποκωδικοποιήσω όρισμένα συμπεράσματα που βγαίνουν από την απάντηση του κ. ΥΕΘΑ με ημερομηνία 13/07/2020 η οποία παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω.

Όλη η ανωτέρω ανάλυση δείχνει πεντακάθαρα ότι χρειάζεται μιά δραστική αλλαγή νοοτροπίας και του τρόπου του σκέπτεσθαι περί τα θέματα της Κρατικής Αμυντικής Βιομηχανίας με εντελώς αναπτυξιακό προσανατολισμό που απαιτεί επενδύσεις στην ώρα τους και ταχύτητα λήψης αποφάσεων παραμερίζοντας το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος και με την μεγαλύτερη δυνατή Διακομματική Συναίνεση (π.χ. Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας κατά το πρότυπο της Κύπρου που αντιμετωπίζει αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες προκλήσεις από εμάς από τον ίδιο κακό Γείτονα).

Και, όχι να επιμένουμε εσφαλμένα να πιστεύουμε ότι οι Κρατικές Αμυντικές Βιομηχανίες μπορούν να κάνουν τα πάντα (ενώ μπορούν να κάνουν πολύ λιγότερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό των εγχωρίων Αμυντικών Βιομηχανιών) που οι ΕΔ ξένων Χωρών και το ΝΑΤΟ τους εμπιστεύονται προγράμματα πολλών εκατομμυρίων ή και δισεκατομυρίων Ευρώ, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτές τηρούν ευλαβικά τις Παγκόσμιες Βιομηχανικές Νόρμες (που εμείς επιμένουμε να αγνοούμε για τις δικές μας Κρατικές Αμυντικές Βιομηχανίες) ώστε να καθιερωθούν σαν Φερέγγυοι Συνομιλητές των Πελατών τους για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν περαιτέρω.