ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς : κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής
Θέμα: Σε «εκτός ελέγχου περιδίνηση» η σύμβαση « Υλοποίηση των Switching και Control Υποσυστημάτων του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ)»

-------- Original Message --------
Subject: Σε «εκτός ελέγχου περιδίνηση» η σύμβαση  « Υλοποίηση των Switching και Control Υποσυστημάτων του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ) »
Date: 2017-09-13 08:18
From: GIANNITSOPOULOS THEODOROS <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cc:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Reply-To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων - κ. ΥΕΘΑ,
Είμαι ο Αντιπτέραρχος (ΜΗ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, Επίτιμος Διευθυντής Γ' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και αισθάνομαι την Ηθική υποχρέωση ως ενεργό στέλεχος των ΕΔ και ως απλός φορολογούμενος Έλληνας πολίτης, με πλήρη και απόλυτη ανιδιοτέλεια,  να σας ενημερώσω για την κάκιστη πορεία υλοποίησης της σύμβασης,  που αφορά στο έργο « Υλοποίηση των Switching και Control Υποσυστημάτων του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ) ».

Για το θέμα σας ενημέρωσα στις 20 Φεβρουαρίου 2017 με σχετικό μου E- mail, απευθύνοντας Δημόσια Επιστολή – Ερώτηση προς τον κ. ΥΕΘΑ, θέτοντάς την υπόψη της διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής και, ζητώντας σας ευγενικά να μπείτε στη διαδικασία διερεύνησης των ερωτημάτων που τίθενται σε αυτήν και τα αποτελέσματα της διερεύνησής σας και των κατά Νόμο ενεργειών σας, να τεθούν δημοσίως υπόψη του Ελληνικού Λαού.

Ως απόδειξη της κίνησής μου αυτής, σας παραθέτω τα στοιχεία του υπόψη E-mail μου, που έχουν ως ακολούθως:

Θέμα: Σε «εκτός ελέγχου περιδίνηση» η σύμβαση  « Υλοποίηση των Switching και Control Υποσυστημάτων του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ) »
Ημερομηνία: 2017-02-20 09:03
Αποστολέας: GIANNITSOPOULOS THEODOROS
Παραλήπτης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έλαβα από μέρους σας αλλά και από μέρους του κ. ΥΕΘΑ καμία ενημέρωση επί των ενεργειών σας, ανταποκρινόμενοι στο αίτημά μου ως  απλού Έλληνα Πολίτη και στελέχους της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το θεσμικό σας ρόλο για ένα τόσο σοβαρό θέμα, επανέρχομαι με το παρόν E-mail μου, με την ελπίδα ότι η μέχρι σήμερα ΜΗ ανταπόκρισή σας δεν έγινε εσκεμμένα.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η σύμβαση για την υλοποίηση του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ), αν και έχει υπογραφεί εδώ και 33 μήνες, βρίσκεται σήμερα στο σημείο μηδέν.
Περίεργη πορεία διαχρονικά, φαίνεται να έχει ακολουθήσει το συγκεκριμένο έργο, αποδεικνύοντας δυστυχώς την πλήρη αναποτελεσματικότητα του ΥΠΕΘΑ διαχρονικά, όπως πολύ εύκολα μπορεί να συμπεράνει κάποιος  !!!!!  
Μάλιστα ακόμη και σήμερα που ο Ελληνικός Λαός στενάζει κάτω από δυσβάσταχτα μνημόνια.

Αυτό μπορεί πολύ εύκολα  να διακρίνει και ο αρμόδιος φορέας άσκησης ελέγχου ανεξάρτητης αρχής, αν αποφασίσει να ενσκήψει και ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος επιτελείου του ΥΠΕΘΑ, να του παραδοθούν ο φάκελος του έργου και
  οι παρακάτω έξι (6) σοβαρότατες καταγγελίες, που τους έχουν αποσταλεί από Έλληνες πολίτες  και ενεργά στελέχη των ΕΔ, χωρίς δυστυχώς να «ιδρώσει το αυτί τους », όπως λέει και ο απλός λαός μας :
- Η από 7 Ιουλίου 2013 Καταγγελία - Νon Paper προς κκ. ΥΕΘΑ – ΑΝΥΕΘΑ.
- Η από 13 Νοεμβρίου 2013 Καταγγελία - Νon Paper προς κκ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ - ΑΓΕΑ.
- Η από 14 Σεπτεμβρίου 2014 Καταγγελία - Νon Paper προς κκ. ΥΕΘΑ.
- Η από 24 Νοεμβρίου 2014 Καταγγελία - Νon Paper προς κκ. ΥΕΘΑ.
- Η από 9 Φεβρουαρίου 2015 Καταγγελία - Νon Paper προς κκ. ΥΕΘΑ- ΑΝΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ.
- Η από 20 Φεβρουαρίου 2017 Δημόσια Επιστολή – Ερώτηση προς κ. ΥΕΘΑ
και Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Για πληρότητα της ενημέρωσής σας, αξίζει να απευθυνθείτε στον κ. ΥΕΘΑ και να ρωτήσετε αν έχει  ενημερωθεί ο κ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ από τον Στρατιωτικό Διευθυντή του και τους Νομικούς του Συμβούλους, τουλάχιστο για τις  δύο τελευταίες από τις έξι (6) σοβαρότατες καταγγελίες, που  έχουν αποσταλεί στον ίδιο και ποια τα αποτελέσματα της διερεύνησης που έκανε.

Τι έκανε, για να ΜΗ χαθεί το έργο, στην κραυγή αγωνίας, που έστειλαν σε όλη την ΗΓΕΣΙΑ του ΥΠΕΘΑ με την τελευταία τους καταγγελία Έλληνες πολίτες  και ενεργά στελέχη των ΕΔ,   παρακινώντας τον θερμά, μεταξύ
άλλων, να δράσει στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου  ….  :

  « …..Είμαστε βέβαιοι  κ. ΥΕΘΑ ότι,  πιστός στις δεσμεύσεις σας έναντι του Ελληνικού Λαού, με το ήθος που σας διακρίνει, θα παρέμβετε ΑΜΕΣΑ και δεν θα επιτρέψετε με την ανάληψη των καθηκόντων σας, σε καμία πρότερη διαπλοκή στο περιβάλλον του ΥΠΕΘΑ, να σας καταστήσει συνυπεύθυνο σε παράνομες πράξεις και να αμαυρώσει την αξιόλογη πορεία σας, σήμερα που ο Ελληνικός Λαός τόσα υποφέρει ως αποτέλεσμα πράξεων διαπλοκής του πρόσφατου παρελθόντος.  Είμαστε βέβαιοι κ. ΥΕΘΑ ότι  θα αποδώσετε τις ευθύνες εκεί που ανήκουν και ΔΕΝ θα αφήσετε το υπόψη έργο  να παραπαίει μέσα από παρεμβάσεις της διαπλοκής, σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος, της τήρησης της Νομοθεσίας και της εξασφάλισης των Επιχειρησιακών Αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, βάζοντας σε περιπέτειες τις ΕΔ και την αξιοπρέπεια της χώρας μας, στο διεθνές περιβάλλον. »

Δυστυχώς θα πω ότι η μέχρι σήμερα πορεία του έργου δείχνει  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ απραξία αλλά και ανοχή και κινδυνεύει ουσιαστικά ο κ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ να ακυρώσει τον κύριο πολιτικό του λόγο, αυτόν που πολύ ορθά συμπεριέλαβε στην ιδρυτική διακήρυξη των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, χωρίς να προχωρά σε ΠΡΑΞΕΙΣ.  Τους λόγους τους γνωρίζει ο ίδιος, καθιστώντας τον ίδιο και τους  συνεργάτες  του τουλάχιστον ΗΘΙΚΑ υπεύθυνους για την ανεπανόρθωτη ζημία που θα προκαλέσουν, ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΗΔΗ, τόσο στις Επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και για την οικονομική ζημία που θα υποστεί η χώρα μας, με το σοβαρό ενδεχόμενο απώλειας των πιστώσεων χρηματοδότησης του έργου από τον Προϋπολογισμό Υποδομών του ΝΑΤΟ.

Δεδομένου ότι, η απαράδεκτη αυτή ΑΠΡΑΞΙΑ, που επέδειξε διαχρονικά η Ηγεσία του ΥΕΘΑ, με προσβάλει ως ενεργό στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ως απλό φορολογούμενο Έλληνα πολίτη, που έχω υποστεί τεράστιες περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές μου, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, συμβάλλοντας από το υστέρημά μας για την έξοδο της Χώρας μας από την οικονομική κρίση, που μας μαστίζει, αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση να απευθύνω και πάλι, ως έσχατη προσπάθειά μου, την ακόλουθη Δημόσια Επιστολή – Ερώτηση προς τον κ. ΥΕΘΑ, θέτοντάς την υπόψη της διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής και, ζητώντας τους ευγενικά, να μπουν στη διαδικασία διερεύνησης των ερωτημάτων που τίθενται και τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους και των κατά Νόμο ενεργειών τους, να τεθούν δημοσίως υπόψη του Ελληνικού Λαού.

Ελπίζω να ΜΗ θεωρηθεί ότι το αίτημά μου αυτό ΔΕΝ προβλέπεται από τις διαδικασίες της Βουλής των Ελλήνων και πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων για άλλη μια φορά, αλλά  να μπει ο κ. ΥΕΘΑ στη διαδικασία, να απαντήσει ενώπιον του Ελληνικού Λαού και της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής.  Ταυτόχρονα θεωρώ δεδομένο ότι η καθ’ ύλη αρμόδια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος, θα δράσει μετά από αίτημά σας και θα μπει στη διαδικασία διερεύνησης των ανωτέρω ως ανεξάρτητη αρχή.

Θα παρακαλούσα ιδιαίτερα να είχα από μέρους σας την επιβεβαίωση παραλαβής του παρόντος E-mail μου.

Τελώ σε αναμονή των ενεργειών του κ. ΥΕΘΑ και της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής.

Τα μέλη των Κομμάτων της Επιτροπής, που λαμβάνουν ως κοινοποίηση την παρούσα Δημόσια Επιστολή, παρακαλούνται όπως απαιτήσουν την πλήρη διερεύνηση του θέματος ασκώντας το θεσμικό τους ρόλο, για τον οποίο τους έχει εκλέξει ο Ελληνικός Λαός.

Μετά τιμής
Αντιπτέραρχος (ΜΗ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ), Μέλος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.Ακολουθεί  η Δημόσια Επιστολή – Ερώτηση:

Σε "εκτός ελέγχου περιδίνηση " έχει επέλθει η σύμβαση για την « Υλοποίηση των Switching και Control Υποσυστημάτων του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ) », με σκανδαλώδη εκκολαπτόμενη απόφαση του ΓΕΕΘΑ. Μόνον έτσι μπορεί να χαρακτηρισθεί, στην αεροπορική γλώσσα, η κατάσταση που έχει περιέλθει η συγκεκριμένη σύμβαση, με αποκλειστική ευθύνη έξι (6) τουλάχιστον Ηγεσιών του ΥΕΘΑ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης Ηγεσίας,"τινάσσοντας στον αέρα" το όλο έργο.
Την 30/12/14 υπογράφτηκε μεταξύ Πολεμικής Αεροπορίας / ΥΠ.ΕΘ.Α. και της αναδόχου κατασκευαστικής κοινοπραξίας, η υλοποίηση του έργου Switching, Control and Security, του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ), έναντι του ποσού των 13.253.100 ευρώ, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 24 μήνες.

Το εν λόγω έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ κατά 8.655.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 4.598.310 ευρώ θα καλυφθεί από εθνικά κονδύλια. Θα πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τηλεπικοινωνιακό έργο, με αυστηρές προδιαγραφές, κυρίως σε απαιτήσεις ασφάλειας, οργάνωσης διαχείρισης και επίβλεψης του δικτύου. Δυστυχώς, ωστόσο, και παρά την παρέλευση 33 μηνών από τη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος για το συγκεκριμένο project, έχοντας παρέλθει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησής του.

Επιπροσθέτως, η κοινοπραξία που ανέλαβε την υλοποίηση της σύμβασης, εκτός του ότι έχει καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου, φαίνεται ότι υπέβαλε για έγκριση, αίτημα έγκρισης πρότασης, με το οποίο αντικαθιστά τις εταιρίες που ήταν στην αρχική, βάσει σύμβασης, προσφορά του διαγωνισμού με άλλες εταιρίες, προτείνοντας παράλληλα μία νέα αρχιτεκτονική σχεδίαση του λογισμικού και των υλικών κατασκευής του συστήματος, τροποποιώντας επί της ουσίας το αντικείμενο της σύμβασης.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει παρέκκλιση ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, που προέβλεπε η σύμβαση, ενώ παράλληλα δημιουργούνται πολλά ερωτήματα ως προς το τελικό κόστος. Η ανάδοχος κοινοπραξία επί της ουσίας αιτείται την ουσιώδη τροποποίηση του αντικειμένου του έργου και την αντικατάσταση των προϊόντων και υλικών, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και στην τεχνική προσφορά της, βάσει της οποίας αξιολογήθηκε και της ανατέθηκε το έργο.
 
Για το συγκεκριμένο θέμα ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( ΝΣΚ ), θέτοντας ανάλογα ερωτήματα σχετικά, με τη δυνατότητα εφαρμογής της νέας τεχνολογίας στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης κατασκευής του έργου Δ – 921Ν, χωρίς τη σύνταξη και έγκριση αρμοδίως από το Ελεγκτικό Συνέδριο του προβλεπόμενου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς επίσης και περί της δυνατότητας του Κυρίου του έργου ( ΥΠΕΘΑ ) να προβεί με δική του πρωτοβουλία σε λύση της σύμβασης.
 
Σύμφωνα με ακριβείς μας πληροφορίες φαίνεται ότι το ΓΕΕΘΑ, μετά παρέλευση μηνών και «ζυμώσεων» από της γνωμοδότησης του ΝΣΚ , οδηγείται αντί της λύσης της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στην ακύρωση της σύμβασης και μάλιστα με καταβολή στην εταιρεία του όχι και τόσο ευκαταφρόνητου ποσού των 450 χιλιάδων ευρώ. Εδώ ισχύει αυτό που λέει ο σοφός λαός μας, ότι οι ΕΔ της χώρας μας είναι «και κερατάς και δαρμένος».

Δεδομένου ότι παρότι έχουν παρέλθει 33 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η υλοποίηση του έργου βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, ουσιαστικά στο σημείο μηδέν, έχοντας παρέλθει ουσιαστικά ο συμβατικός χρόνος υλοποίησής του.
 
Δεδομένου ότι η ως άνω μεταβολές στην αρχιτεκτονική, το λογισμικό και το υλικό, συνιστούν ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και ουσιαστικά συνιστούν νέα σύμβαση, για την οποία απαιτείται η εκ νέου διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας.
 
Δεδομένου ότι οι προδιαγραφές, η αρχιτεκτονική δομή και τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος έχουν εγκριθεί από το ΝΑΤΟ και έχουν σαφώς περιγραφεί στα τεύχη της Διακήρυξης και οι προσφορές των συμμετεχόντων έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί με βάση αυτές.

Δεδομένου ότι η νέα πρόταση του αναδόχου, ουσιαστικά μεταβάλει ουσιωδώς το αρχικά δημοπρατηθέν συμβατικό αντικείμενο, δεδομένου ότι αλλάζει τα κύρια στοιχεία του, τις τεχνικές προδιαγραφές του και τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του , με αποτέλεσμα ουσιαστικά να καλεί την υπηρεσία να συμφωνήσει στην υλοποίηση ενός έργου οικονομικά υποδεέστερου και σημαντικά διαφορετικό ως προς το τεχνικό του αντικείμενο, από αυτό που δημοπρατήθηκε, χωρίς μεταβολή του κόστους

Δεδομένου ότι η κρινόμενη τροποποίηση υποβαθμίζει τις αρχικές απαιτήσεις από στρατιωτικών προδιαγραφών και ΑΠΟΡΡΗΤΟ έργο σε απλό εμπορικό, με ανάλογη επίπτωση στο κόστος.

Δεδομένου ότι ο προσδιορισμός του εύλογου συνολικού κόστους μια νέας διαφορετικής τεχνικής λύσης είναι αντικειμενικά ΜΗ εφικτός, χωρίς αξιολόγηση και σύγκριση μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ανάμεσα σε διάφορους προμηθευτές υλικού και λογισμικού.
 
Δεδομένου ότι το δημόσιο συμφέρον δεν διασφαλίζεται λόγω της υποβάθμισης του έργου από στρατιωτικό σε εμπορικό και του ΜΗ αντικειμενικού καθορισμού του εύλογου κόστους της νέας λύσης.
 
Δεδομένου ότι τυχόν έγκριση της εν λόγω τροποποίησης θα συνιστά πρόδηλη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας καθώς και παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της ισονομίας και των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, αφού στην ουσία θα πρόκειται για συγκαλυμμένη απευθείας ανάθεση μιας νέας διάφορης λύσης, για την οποία θα έπρεπε να απαιτείται η εκ νέου διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας.
 
Δεδομένου ότι για το θέμα στάλθηκαν από την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι σήμερα, τουλάχιστο έξι (6) σχετικές Καταγγελίες -NON PAPER προς την Ηγεσία του ΥΕΘΑ, με τις οποίες την καλούσαν να παρέμβει ΑΜΕΣΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία το σημαντικό αυτό έργο, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), το Δημόσιο Συμφέρον, την τήρηση της Νομοθεσίας και τις Επιχειρησιακές Ανάγκες τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας όσο και του ΝΑΤΟ, χωρίς να προβεί σε καμία διερεύνησή τους μέχρι σήμερα.
 
Δεδομένου ότι , σύμφωνα με ακριβείς μας πληροφορίες, η γνωμοδότηση του ΝΣΚ στα ως άνω ερωτήματα του ΓΕΕΘΑ, παρέχει τη δυνατότητα στον Κύριο του έργου ( ΥΠΕΘΑ ) να προβεί, με δική του πρωτοβουλία, σε λύση της σύμβασης.

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ως άνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδηλωθεί καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση λύσης της σύμβασης από το ΥΠΕΘΑ.

Δεδομένου ότι το ΓΕΕΘΑ, μετά παρέλευση μηνών και «ζυμώσεων» από της γνωμοδότησης του ΝΣΚ , φαίνεται να οδηγείται αντί της λύσης της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στην ακύρωση της.

Δεδομένου ότι για τους λόγους που αναφέρονται στις υπόψη επιστολές, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποστεί η Χώρα μας τόσο ανεπανόρθωτη ζημία στις Επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων μας Δυνάμεων όσο και μέγιστη οικονομική ζημία με το σοβαρό ενδεχόμενο απώλειας των πιστώσεων χρηματοδότησης του έργου από τον Προϋπολογισμό Υποδομών του ΝΑΤΟ.

Ερωτάται ο κ. ΥΕΘΑ:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο, μετά την παρέλευση 33 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης;

2. Ποια τα αποτελέσματα της διερεύνησης των ως άνω έξι (6) σχετικών Καταγγελιών ­NON PAPER από την Ηγεσία του ΥΕΘΑ, με τις οποίες την καλούσαν να παρέμβει ΑΜΕΣΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία το σημαντικό αυτό έργο, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), το Δημόσιο Συμφέρον, την τήρηση της Νομοθεσίας και τις Επιχειρησιακές Ανάγκες τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας όσο και του ΝΑΤΟ.

3. Για ποιο λόγο ο Κύριος του έργου ( ΥΠΕΘΑ ) ΔΕΝ προχώρησε μέχρι σήμερα, σε λύση της σύμβασης, με κήρυξη ως εκπτώτου της αναδόχου κοινοπραξίας , με κατάπτωση της εγγυητικής της, καλής εκτέλεσης του έργου, έχοντας εξαντλήσει το σύνολο του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου και ΔΕΝ ξεκίνησε ακόμη η εκ νέου διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με επείγουσες διαδικασίες.

4. Για ποιο λόγο το ΓΕΕΘΑ, μετά παρέλευση μηνών και «ζυμώσεων» από της γνωμοδότησης του ΝΣΚ , φαίνεται να οδηγείται αντί της λύσης της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στην ακύρωση της σύμβασης και μάλιστα με καταβολή στην εταιρεία του όχι και τόσο ευκαταφρόνητου ποσού των 450 χιλιάδων ευρώ.

5. Είναι αλήθεια ότι θα καταβάλει το ΥΠΕΘΑ στον Ανάδοχο το όχι και τόσο ευκαταφρόνητου ποσού των 450 χιλιάδων ευρώ, αντί να απαιτήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολή του και εάν ΝΑΙ, ποιοι φέρουν την ευθύνη δημιουργίας των προϋποθέσεων αυτών; Ποιοι και για ποιους λόγους επέβαλαν στo ΓΕΕΘΑ την απόφαση αυτή;

6. Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα προβλεπόμενα ΝΑΤΟικά και εθνικά κονδύλια του έργου, λόγω των καθυστερήσεων, για ένα έργο τόσο σημαντικό για τις Ε.Δ. και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την χώρα;

Μετά τιμής
Αντιπτέραρχος (ΜΗ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου του ΓΕΑ,
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ), Μέλος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.


Επιπλέον Κρίσιμα Ερωτήματα – Θέματα προς Διερεύνηση
Σε συνέχεια των ερωτημάτων που τίθενται στο κυρίως σώμα της Δημόσιας Επιστολής – Ερώτησης, για λόγους πληρότητας της διερεύνησης από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και προκειμένου να επιτευχθεί η σε ΒΑΘΟΣ και επί της ΟΥΣΙΑΣ διερεύνηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο και το φακέλο του έργου στο σύνολό του και σε όλες τις φάσεις του έργου ( διαγωνιστική διαδικασία – κατακύρωση – ανάθεση – μηδενική σχεδόν υλοποίηση μέχρι σήμερα ), αξίζει να εξετασθούν και επιβεβαιωθούν τα ακόλουθα, όπως αυτά πηγάζουν αβίαστα από τις προαναφερόμενες καταγγελίες:

-Η υπ' αριθμ. 283/2014 απόφαση του E’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έκριναν μεταξύ άλλων την προσφορά του αναδόχου ως ΜΗ σύμφωνη και πλήρη με τους όρους της διακήρυξης, με σοβαρότατο ελλιπές συμβατικό αντικείμενο, που επηρεάζει σοβαρά τόσο την αρχική όσο και την εν συνεχεία υποστήριξη του συστήματος και κατ' επέκταση την Επιχειρησιακή του Διαθεσιμότητα και αποβαίνει σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος, δικαιώνοντας απόλυτα την Ηγεσία της ΠΑ, τον Νομικό της Σύμβουλο με την τοποθέτησή του σε σχετική του γνωμοδότηση και τον πρόεδρο του ΤΣΕΑ/ΠΑ.

-Τα αναφερόμενα στην προ τελευταία καταγγελία για πλήρη ανικανότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί τόσο στις Τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις της πολυπλοκότητας του έργου όσο και στις απαιτήσεις Βιομηχανικής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Προσωπικού, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) και τις Νατοϊκές Διατάξεις. Επιπλέον ότι ο Ανάδοχος ΔΕΝ διέθετε, ΔΕΝ είχε προσκομίσει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΔΕΝ του ζητήθηκαν να τα προσκομίσει προ υπογραφής της σύμβασης, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ' όλη της διάρκεια υλοποίησης του έργου και ειδικότερα του πιστοποιητικού Βιομηχανικής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Προσωπικού, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) και τις Νατοϊκές Διατάξεις.

-Ποιες παράτυπες εντολές δόθηκαν από το περιβάλλον του ΥΕΘΑ προς τη ΓΔΑΕΕ για άμεση έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας,« σε μία νύκτα » στον ανάδοχο, ενώ επί της ουσίας ΔΕΝ πληρούσε τις προϋποθέσεις χορήγησής του, θέτοντας σε κίνδυνο την απορρητότητα του έργου ?

-Είναι γεγονός ότι επιχειρήθηκε από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, να αποδοθεί ευθύνη στην ΥΠΕΠΑ – ΓΕΑ προκειμένου να δικαιολογήσει καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου και να μειώσει το αναλογούν πρόστιμο των 280.000 ΕΥΡΏ που του επιβλήθηκε από την ΥΠΕΠΑ και ότι τελικά το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων / ΓΕΑ απεδέχθη να το μειώσει κατά 60.000 ευρώ περίπου ?

-Με ποιο αίολο σκεπτικό το VI Τμήματος (Δ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ’ αριθμ. 3061/2014 απόφασή του, αγνόησε το θέμα της ΜΗ υποβολής κοστολογημένης Γενικής Λίστας Ανταλλακτικών ("General Spare Parts List"), με τον τύπο αναπροσαρμογής (escalation formula), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 18.3 της Τεχνικής Περιγραφής του 'Έργου (Part III, Section C, par. 18.3) και των σοβαρότατων επιπτώσεων, που αυτό ενέχει, παραβιάζοντας ουσιαστικά το θέμα του υγιούς ανταγωνισμού ?

-Ισχύει αυτό που κυκλοφορεί στο ΥΕΘΑ ότι ανατέθηκε – ουσιαστικά δόθηκε εντολή ­με ανέντιμο και ανήθικο τρόπο στο ΓΕΑ / ΥΠΕΠΑ και μέσω αυτής στο Διοικητή της, ως προϊστάμενο της καθ' ύλη αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης του υπόψη έργου, να προβεί σε ΠΑΡΑΝΟΜΗ πράξη, δηλαδή στην υπογραφή παράνομης σύμβασης με ελλείπον συμβατικό αντικείμενο, η οποία αποβαίνει σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος και της εξασφάλισης της αδιάλειπτης επιχειρησιακής λειτουργίας του εξοπλισμού του έργου, αγνοώντας τις σοβαρότατες επιπτώσεις, που αυτή θα επιφέρει για τον ίδιο και την οικογένειά του ?

-Παραποιήθηκαν όντως οι θέσεις της ΥΠΕΠΑ εκ μέρους του δικαστηρίου, από τα αναγραφόμενα στο σκεπτικό της παραγράφου 21 της απόφασης του VI Τμήματος (Δ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου αποδίδεται εσφαλμένα ότι η ΥΠΕΠΑ, στην αίτηση της περί ανακλήσεως της πράξεως 283/2014, αποδέχεται τόσο την απάλειψη όσο και τη μη εφαρμογή των όρων του άρθρου 12 του Μέρους ΙΙ-Τμήμα Β΄ της ΕΣΥ και του άρθρου 6 της Τεχνικής Περιγραφής (Μέρος ΙΙΙ Τμήμα C) της Διακήρυξης, από την προς υπογραφή σύμβαση, καθιστώντας την έτσι συνυπεύθυνη στην παράνομη αυτή πράξη?

-Επιβάλλεται η υπογραφή σύμβασης, με περίεργες μεθοδεύσεις, για προμήθεια και εγκατάσταση επιχειρησιακού συστήματος των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις όχι μόνο για την Εν Συνεχεία Υποστήριξή του αλλά ούτε καν των ανταλλακτικών αρχικής υποστήριξής του, όπως προβλέπονταν και από τους όρους της διακήρυξης. Τούτο δε θα συμβεί σε αντίφαση με την όλη πολιτική που διακηρύσσει το ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με την οποία, με την προμήθεια κάθε επιχειρησιακού συστήματος των ΕΔ θα πρέπει να διασφαλίζονται ταυτόχρονα τόσο οι απαιτήσεις αρχικής υποστήριξης όσο και Εν Συνεχεία Υποστήριξης, αξιοποιώντας τη δύναμη του αγοραστή κατά τη φάση αγοράς του συστήματος ( Buying Power ) , για εξασφάλιση του επιχειρησιακού και δημοσίου συμφέροντος.

-Είναι όντος αληθές και τα υπάρχοντα στοιχεία επιβεβαιώνουν περίτρανα ότι προηγήθηκαν ασφυκτικές παρεμβάσεις από το περιβάλλον του Νομικού Συμβούλου προηγούμενου ΥΕΘΑ, τόσο προς τον προηγούμενο κ. ΑΓΕΕΘΑ , επιβάλλοντάς του με εξευτελιστικό τρόπο, την διαγραφή του σχετικού του σχολίου σε ΕΣ του ΓΕΑ, με το οποίο συμφωνούσε απόλυτα με την θέση της Ηγεσίας της ΠΑ ( παρά το διορθωτικό διαγραφής, το σχόλιο είναι εμφανέστατο ακόμη στο ΕΣ ), όσο και προς τους κκ ΑΓΕΑ και ΥΓΕΑ, οι οποίοι και αρνήθηκαν τον εξευτελισμό και από τους οποίους, προς τιμήν τους," έφαγε πόρτα", όπως λέμε στην καθομιλουμένη ?
Θα μπορούσε κάποιος να γράφει σελίδες με άνομες πράξεις που επιτελέσθηκαν με θράσος και οδήγησαν το συγκεκριμένο έργο στο χάλι που βρίσκεται σήμερα, αυτό που πολύ έγκαιρα διέβλεπαν Εν Ενεργεία στελέχη και ενεργοί πολίτες, επιχειρώντας με τις καταγγελίες τους να «ξυπνήσουν» τις Ηγεσίες ΥΕΘΑ – ΓΕΕΘΑ – ΓΕΑ και να προλάβουν αυτό ακριβώς, που συμβαίνει σήμερα, με μείζονες επιπτώσεις στην εξασφάλιση των Επιχειρησιακών Αναγκών του συστήματος ΕΣΕΕΘΑ των Ενόπλων Δυνάμεων, βάζοντας με τον τρόπο αυτό σε περιπέτειες τις ΕΔ και την αξιοπρέπεια της χώρας μας, στο διεθνές περιβάλλον.