Πρόγραμμα Συνεδρίου  'Defence and Security State of the Art Technology'
Ενότητα Πρώτη
Συντονιστές: Αναστάσιος Μπασαράς - Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Ωρα Τίτλος Εισηγητής (α)
αααααααα Μελετούμε-Ερευνούμε Παπαδόπουλος Γεώργιος