Είναι γνωστό ότι, αν κάποιος φορολογούμενος αφήσει απλήρωτη μια οφειλή του,  αυτόματα χάνει το δικαίωμα για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας που είναι απαραίτητο για την διενέργεια μιας σειράς γνωστών συναλλαγών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποπληρωμής της οφειλής, από την πρώτη, κιόλας, ημέρα, προστίθεται και μηνιαία προσαύξηση της τάξεως του 0,73%, που συνεχίζει να «τρέχει» χωρίς  ανώτερο όριο.

PDF