Συνδιοργανωτές Συνεδρίου 'Defence and Security State of the Art Technology'

Σύντομη Παρουσίαση των Συνδιοργανωτών

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2012, αποτελώντας συνέχεια της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.), ιδρυθείσης το 1994.
    * Αποστολή του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου επί θεμάτων γεωπολιτικής (γεωστρατηγική, γεωοικονομία), επί εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και επί διεθνών θεμάτων, με έμφαση σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή στην εκπλήρωση των εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων, καθώς και στην εκπλήρωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
    * Στα πλαίσια της αποστολής του, το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ», διαθέτει ιστοσελίδα www.elisme.gr , εκπονεί μελέτες επ’ ωφελεία δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια.

Σ.Α.Σ.Ι
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ι, με τον διακριτικό τίτλο: ‘’ΙΚΑΡΟΣ’’, ξεκίνησε την 8η Νοεμβρίου 2013 στο Τατόι, με την ιδρυτική του Συνέλευση. Επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών την 1 Απριλίου 2014.
Βασικός Σκοπός και στόχοι του Συνδέσμου, όπως από τα σχετικά Άρθρα του Καταστατικού του προκύπτουν είναι:
1.    Η ενίσχυση της συναδελφικότητας των μελών του και η συλλογική προσφορά τους προς την Π.Α, την Πατρίδα και προς το Έθνος.
2.    Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του
3.    Συνδρομή προς το έργο της Π.Α, σε όλους τους τομείς και προβολή αυτού.
4.    Αξιοποίηση του δυναμικού, της εμπειρίας και των γνώσεων των μελών του.
5.    Συνεργασία με φορείς που έχουν ομοειδείς στόχους και σκοπούς.

Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου: www.ikaros.net , μπορείτε να δείτε με κάθε λεπτομέρεια το Καταστατικό , τον Κ.Ο.Λ, αλλά και τις μέχρι τώρα δραστηριότητες μας.

Συντονιστές του Σεμιναρίου
Το Συνέδριο συντονίζουν οι:

 

Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτιμος Δντης Γ’ Κλάδου ΓΕΑ, Αντιπρόεδρος ΣΑΣΙ και Μέλος ΕΛΙΣΜΕ

Αναστάσιος Μπασαράς, Σμήναρχος (ΜΗ) ε.α. και Πρώην Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ, Μέλος ΣΑΣΙ και Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ.

Εριφύλη Μπακιρλή, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας του Παντείου Παν/μίου και αναπληρωματική καθηγήτρια Εγκληματολογίας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και την Πυροσβεστική Ακαδημία.  
Βασιλική Κουντουρόγιαννη, Δημοσιογράφος  
Δέσποινα Σβουρδάκου, Διδάκτωρ, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας  
Μαρία Καρελλά, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, Απόφοιτος Σχολής Καλών Τεχνών Φλωρεντίας