Πανελίστες Συνεδρίου 'Defence and Security State of the Art Technology'
Πρώτη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Συντονιστής: Αναστάσιος Μπασαράς
Φωτο Πανελίστας
αααααααα Γρηγόριος ΝΟΥΣΙΑΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα Κωνσταντίνος ΖΙΑΖΙΑΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα Δημήτριος ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα Χρήστος ΒΑΙΤΣΗΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα Ιωάννης ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα Κωνσταντίνος ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές
αααααααα Κοσμάς ΒΟΥΡΗΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές

 

Δεύτερη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Συντονιστής: Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Φωτο Πανελίστας
αααααααα ΕΜΠ-ΤΕΕ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!
αααααααα Ιωάννης ΚΟΥΚΟΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!
αααααααα Πέτρος ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!
αααααααα Ιωάννης ΤΑΦΥΛΛΗΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!
αααααααα ΚΕΤΑ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!
αααααααα Αναστάσιος ΡΟΖΟΛΗΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!
αααααααα Γεώργιος ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!
αααααααα Κωνσταντίνος ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!
αααααααα Νικόλαος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!
αααααααα ΙΣΙ-ΜΕΤΚΑ
Συνοπτικό ΒΣ 3-4 σειρές!