Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου (Βόλος)
Ωρα Διάρκεια Τίτλος Εισήγησης - Δράσης Εισηγητές
Ημέρα Πρώτη
13:00 30' Χαιρετισμοί  
13:45 45' Η τοπική κοινωνία θέτει το πλαίσιο - Συζήτηση Σ.Τ. Περιφέρεια-Τ. Α.-Ε.Δ.-Πανεπιστήμιο-Βιομηχανία-Logistics
14:30 45' Διάλειμμα - WL
15:15 75' Διαχείριση Έργων και Επιμελητεία Α. Μπασαράς
16:30 75 Ειδικά Θέματα και Τεχνικές Διαχείρισης Π. Σκαρβέλης
17:45 15' Διάλειμμα –CF
18:00 90' Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας Ν. Αργυρίδης
 19:30 60' Ερωτήσεις –Συζήτηση
Ημέρα Δεύτερη
  09:00 60' Στρατηγική - Ηγεσία
Αθ. Μερτζεμεκίδης
 10:00 90' Total Quality Management Π. Κυριαφίνης
 11:30 15' Διάλειμμα –CF
 11:45 90' Ergonomics - Safety Management and Culture Π. Σωτηριάδης
 13:15 45' Internet of Things Α. Μπασαράς
 14:00 45' Διάλειμμα – WL
 14:45 90' Βασικά Οικονομικά για Στελέχη Α. Τόμπρα
 16:15 60' Ερωτήσεις-Συζήτηση  
Ημέρα Τρίτη
 09:00 120' Προμήθειες και Συμβάσεις Κ. Βουτσινάς
 11:00 15' Διάλειμμα –CF  
 11:15 60' Εισαγωγή στην Επιμελητεία Α. Μπασαράς
 12:15 120' Configuration Management& Documentation Π. Βαγιακάκος
 14:15 45' Διάλειμμα – WL  
 15:00 180' Logistics Engineering & Support Δ. Κατελούζος
 18:00 15' Διάλειμμα –CF  
 18:15 60' Reverse Logistics and Engineering Γ. Ταραλάς
 19:15 60' Ερωτήσεις-Συζήτηση  
Ημέρα Τέταρτη
 09:00  90'  Supply Chain Management  Δ. Παπασωτηρίου
 10:45  15'  Διάλειμμα -CF  
 11:00  90'  Inventory Management Π. Συμεωνίδης
 12:30  45'  Διάλειμμα - WL  
 14:15  90' Energy and Environment – Περιβαλλοντική Πολιτική Γ. Ταραλάς
 15:45  15'  Διάλειμμα -CF  
 16:00  90' Energy and Environment – Συνεργασία  Ελλάδας και Σκανδιναβίας Γ. Ταραλάς
 17:30  60'  Ερωτήσεις-Συζήτηση