Πίνακας Βίντεο Συνεδρίου  'Defence and Security State of the Art Technology'
Α/Α Τίτλος Παρουσιαστής (α)
01 Βίντεο Προώθησης και Προβολής του Συνεδρίου Αναστάσιος Μπασαράς