Αγαπητοι Ανανώστες                                                                     Sponsorship Registration Form Κλικ:

 

Αντισταθμιστικά Οφέλη

Στην περίπτωση που γίνετε χορηγοί, συνδράμετε & μας στηρίξτε  θα έχετε τα ανταποδοτικά οφέλη, όπως:

-Χρήση Stand Προβολής

-Διαφημιστική καταχώρηση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης

-Ανάρτηση Λογοτύπου στις ιστοσελίδες ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και ΣΑ.Σ.Ι., Αναφορά χορηγίας στο Περιοδικό Ινστιτούτου, καθώς και Προβολή από Δυνητικούς Χορηγούς Επικοινωνίας.

-Προβολή ονόματος χορηγού στα τραπέζια παράθεσης Αναψυκτικών-Καφέδων 

-Προβολή ονόματος χορηγού στα τραπέζια παράθεσης ελαφρού Γεύματος

-Δυνατότητα Ένθετων διαφημιστικών δραστηριοτήτων στους Φακέλους της Εκδήλωσης.

-Δυνατότητα ένα αριθμός στελεχών(υπαλλήλων σας), ανάλογος χορηγίας (με λογική έκπτωση ανάλογη του αριθμού),  να παρακολουθήσει δωρεάν την εκδήλωση.

-Ανάλογη Μνεία και Προβολή της εταιρίας στην εκδήλωση 

-Ενσωμάτωση καταλόγου συμμετεχόντων στο σεμινάριο.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι Στηρικτές - Δωρητές και Χορηγοί μας Τα Λογότυπα των  Χορηγών, Δωρητών και Στηρικτών, ανάλογα με τη συνεισφορά κατατασσονται σε τρεις κατηγορίες: Χρυσά, Αργυρά και Χαλκά και θα προβληθούν αναλόγως! 

Λ ο γ ό τ υ π α --- Σ ύ ν δ ε σ μ ο ι

Το Σεμινάριο είναι υπό την Αιγίδα του

Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, Βόλος

Locheed Martin

EAB

INTRACOM IDE

ISI

Apella

AEGEAN

EBEA

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

BOΣA

HDVS

Sunlight

Jet Engineering

ΜΕΤΚΑ

SIELMAN

ELFON

SPACE HELLAS

MILtech

THALES Hellas

ΓΔΑΕΕ

Σ.Ε.Κ.Π.Υ.

Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.

Operations Cntr

 

TBF

 

ΣΥΝΔΕΕ&L