Αγαπητοι Ανανώστες                                                                     Sponsorship Registration Form Κλικ:

 

Αντισταθμιστικά Οφέλη

Στην περίπτωση που γίνετε χορηγοί, συνδράμετε & μας στηρίξτε  θα έχετε τα ανταποδοτικά οφέλη, όπως:

-Χρήση Stand Προβολής

-Διαφημιστική καταχώρηση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης

-Ανάρτηση Λογοτύπου στις ιστοσελίδες ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και ΣΑ.Σ.Ι., Αναφορά χορηγίας στο Περιοδικό Ινστιτούτου, καθώς και Προβολή από Δυνητικούς Χορηγούς Επικοινωνίας.

-Προβολή ονόματος χορηγού στα τραπέζια παράθεσης Αναψυκτικών-Καφέδων 

-Προβολή ονόματος χορηγού στα τραπέζια παράθεσης ελαφρού Γεύματος

-Δυνατότητα Ένθετων διαφημιστικών δραστηριοτήτων στους Φακέλους της Εκδήλωσης.

-Δυνατότητα ένα αριθμός στελεχών(υπαλλήλων σας), ανάλογος χορηγίας (με λογική έκπτωση ανάλογη του αριθμού),  να παρακολουθήσει δωρεάν την εκδήλωση.

-Ανάλογη Μνεία και Προβολή της εταιρίας στην εκδήλωση 

-Ενσωμάτωση καταλόγου συμμετεχόντων στο σεμινάριο.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι Στηρικτές - Δωρητές και Χορηγοί μας Τα Λογότυπα των  Χορηγών, Δωρητών και Στηρικτών, ανάλογα με τη συνεισφορά κατατασσονται σε τρεις κατηγορίες: Χρυσά, Αργυρά και Χαλκά και θα προβληθούν αναλόγως! 

Λ ο γ ό τ υ π α --- Σ ύ ν δ ε σ μ ο ι

Το Σεμινάριο είναι υπό την Αιγίδα του

Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, Βόλος