Πίνακας DownLoaded Presentations του Συνεδρίου 'Defence and Security State of the Art Technology'
Α/Α Τίτλος Παρουσιαστής (α)
01 Τεκμηρίωση Συνεδρίου 2-3/5/2018 και Σεμιναρίου 30/5-2/6/2018 Αναστάσιος Μπασαράς