Ιωάννης Αναστασάκης*: Ανατολική Μεσόγειος και Τουρκική Χειραγώγηση