Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος "Η θεμελίωση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Άμυνας"

Η παρουσίαση τον Ιούνιο 2016 της Συνολικής Στρατηγικής για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Global Strategy on European Union Foreign and Security Policy-EUGS) από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Μογκερίνι, έδωσε το έναυσμα σε μία άνευ ιστορικού προηγουμένου προσπάθεια θεμελίωσης μίας Ευρωπαϊκής Άμυνας. Μίας Ευρωπαϊκής Άμυνας η οποία θα απαντούσε στις προκλήσεις των καιρών και που θα ανταποκρινόταν στο πιεστικό αίτημα των ευρωπαϊκών λαών για αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας το οποίο είχε τρωθεί από τα αλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα στο κέντρο της Ευρώπης.