Εισαγωγική Θέση:

Θα τη λέγαμε και  "Αεροεγκληματολογική επιστήμη". Δηλαδή εφαρμογή της επιστήμης της εγκληματολογίας, στην "εγκληματικά πληττόμενη πλευρά", της αεροπορίας.

Η Εγκληματολογία είναι πολυσύνθετο, επιστημονικό πεδίο. Με την γένεση και την εξέλιξή της, αναπτύχθηκαν πολλές τάσεις, όπως της: αλληλεπίδρασης, οργανωσιακής, νέας ριζοσπαστικής κριτικής τάσης, κοινωνικής αντίδρασης,  επιλογής του εγκλήματος  ως συνηθισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, φαινομενολογικής προσέγγισης, φεμινιστικής, θεωρίας της ετικέτας κ.α. Αμφισβητίες, αναθεωρητές, κινήσεις αντι- θετικιστικού ορθολογισμού, έπληξαν τον δομολειτουργισμό  της εγκληματολογίας.

Δημιουργήθηκε  κρίση αλλά και σύγκρουση, που συνεπικουρήθηκε  και από τα μεθοδολογικά προβλήματα (Φαρσεδάκης, 1996). Παρά το συνακόλουθο όφελος του εμπλουτισμού και τόνωσης του διεπιστημονικού χαρακτήρα της εγκληματολογίας,  το έγκλημα αυξάνεται διεθνώς, διαρκώς προς το πιο πολύπλοκο, αγριότερο και φονικότερο. Απάντηση οι "μικρο-εγκληματολογίες", για  ακριβέστερο προσδιορισμό,  παραγόντων  ολότητατας εγκλημάτων, με κοινό παρονομαστή, το είδος/φύση, των παθητικών "κύριων όρων" (υποκειμένων και αντικειμένων). Πάντα ταύτα, προς όφελος της αντεγκληματικής πολιτικής. διεθνώς.

ΕΔΩ PDF