«Η Γεωπολιτική επέστρεψε και επέστρεψε με εκδικητική διάθεση, μετά από διακοπές που πήραμε από την Ιστορία, στην αποκαλούμενη μεταψυχροπολεμική περίοδο». Αντιστράτηγος H. R. McMaster, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ
Γεωπολιτική κατά  τον  καθηγητή  Μάζη, «είναι  εκείνη  η  γεωγραφική, αναλυτική  μέθοδος  που  ασχολείται  με  τη  μελέτη  και  την  καταγραφή  της κατανομής ισχύος και του ελέγχου των σφαιρών επιρροής στον πλανήτη »
Άρα, όλα όσα παρακολουθούμε στις σχέσεις μεταξύ των κρατών είναι Γεωπολιτική και προβολή ισχύος!!

PDF