Λάρισα: Ολοκλήρωση Τεκμηρίωση Ημερίδας

Θα συμπληρωθεί μετά την ημερίδα και μέχρι 15/4/2019.