Η διαχείριση κρίσεων πρέπει να θεσμοθετηθεί και να γίνει μέρος μίας ριζικής πολιτικής μεταρρύθμισης.
Η διαχείριση κρίσεων αντιμετωπίζεται, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική και εμπειρία, σε πολλαπλά επίπεδα. Στο επίπεδο της πρόληψης, της πρόγνωσης και της εκτίμησης κινδύνου το έργο αυτό είναι καθήκον ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, που είναι ανύπαρκτο στην Ελλάδα σήμερα.

Το όργανο αυτό θα έχει ως αποστολή την χάραξη και τον σχεδιασμό μιας Εθνικής Στρατηγικής ανωτάτου επιπέδου για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, προληπτικά και κατασταλτικά, με πρόβλεψη σε συμφωνίες διεθνών συνεργασιών σε διμερές και πολυμερές επίπεδο και τη συμμετοχή της ΕΕ για την πρόσδωση κύρους στις ενέργειες και ενίσχυση με πόρους, μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ταυτόχρονα, το ανωτέρω όργανο θα λειτουργεί, και ως όργανο σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών και καταστάσεων, και ως όργανο συντονισμού των διαφόρων συναρμοδίων εμπλεκομένων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της εκάστοτε απειλής και πρόκλησης, στα πλαίσια πάντοτε του σεβασμού των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων και της ισχύουσας νομοθεσίας. Έργο επίσης του Συμβουλίου θα είναι και η συλλογή πληροφοριών, ιδίως με την χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, η επεξεργασία, η αξιολόγηση και η διοχέτευση αυτών με σύστημα συνεχούς ροής ως «Τράπεζα Πληροφοριών», προς χρήση των επιχειρούντων εμπλεκομένων συναρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θα στελεχώνεται από έμπειρους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς αναλυ¬τές, επιστήμονες των Διεθνών Σχέσεων, ανώτατους συνταξιούχους διπλωμάτες και στρατιωτικούς. Θα υποστηρί¬ζεται από εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό και θα έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένη πληροφόρηση. Θα αναλύ¬ει την διεθνή πραγματικότητα, θα εντοπίζει προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες και θα συμβουλεύει την κυβέρνηση.

Στο πεδίο της αντιμετώπισης της κρίσης πρέπει να υπάρχει ένα Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων, με αντικείμενο κρίσεις στους τομείς της Εξωτερικής Πολιτικής, της Εθνικής Αμύνης και της Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο θα λειτουργεί επικουρικά προς το ΚΥΣΕΑ και το οποίο θα διεκπεραιώνει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα:
α. την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης προς το εξωτερικό και το εσωτερικό,
β. την συλλογή, αξιολόγηση και σύνθεση πληροφοριών,
γ. την επικοινωνία και τον συντονισμό με τους διεθνείς οργανισμούς,
δ. τις απαιτούμενε διαδικτυακές ενέργειες,
ε. οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική ενέργεια.

Το Συμβούλιο αυτό θα στελεχώνεται από αποστράτους αξιωματικούς και διπλωμάτες αλλά και εξειδικευμένα στους παραπάνω τομείς στελέχη και θα λει-τουργεί συνεχώς και όχι μόνον σε περιόδους κρίσεων.

Φυσικά, επ’ ουδενί λόγω έχουν θέση σε παρόμοιους μηχανισμούς οι διάφοροι κομματάνθρωποι, συγγενείς και ευνοούμενοι του πολιτικού συστήματος, ούτε ο διορισμός στο υπερευαίσθητο αυτό όργανο μπορεί να αποτελέσει πεδίο ευνοιοκρατικών διορισμών των «ημετέρων».

Εδώ απαιτείται αυστηρά τεχνοκρατική και αξιοκρατική προσέγγιση. Η επισήμανση αυτή μας οδηγεί σε μία γενικότερη διαπίστωση, ότι η σημερινή δομή του πολιτικού συστήματος αποκλείει οποιονδήποτε θεσμικό εκσυγχρονισμό και στον τομέα της Εθνικής Αμύνης και της Εξωτερικής Πολιτικής. Γι’ αυτό μεταρρυθμίσεις και καινοτομίας αυτής της εμβέλειας πρέπει να ενταχθούν στην ‘ατζέντα’ μίας συνολικής Ριζικής Πολιτικής Μεταρρύθμισης, που Θα μεταβάλει άρδην το θεσμικό πλαίσιο και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής πολιτικής σκηνής

Το Διμηνιαίο Περιοδικό ‘Η Νέα Πολιτική’ (Εκδόσεις Παπαζήση) στον φάκελο του τεύχους 12, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014, συνεργάστηκε με προσωπικότητες που έχουν υπηρετήσει σε ευαίσθητους τομείς του ελληνικού κράτους και της εθνικής άμυνας αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς συλλογικής ασφάλειας, για να παρουσιάσουν τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις και εμπειρίες τους για το ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών και αναγνωστών του, παρουσίασε σε εβδομαδιαία βάση,  τα κείμενα του Φακέλου της Διαχείρισης Κρίσεων με τη σειρά που παρουσιάζονται στο περιοδικό Νέα Πολιτική, όπως παρακάτω:

-Η κρίση είναι ήδη εδώ, του Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου, Μέλους του ΔΣ/ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. ΕΔΩ!

-Η Διαχείριση Κρίσεων στο ΝΑΤΟ, του Σμχου ε.α. Αναστασίου Μπασαρά, Αντιπροέδρου ΔΣ/ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. ΕΔΩ!

-Η Διαχείριση της Κρίσης της Κούβας και τα Συμπεράσματά της, του Υποστρατήγου ε.α. Ιπποκράτη Δασκαλάκη, Διεθνολόγου, Μέλους του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. ΕΔΩ!

-Απειλές και σύστημα χειρισμού κρίσεων, του Αντιπτεράρχου ε.α. Ευαγγέλου Γεωργούση, Επίτιμου Διοικητού Δ.Α.Ε. Προέδρου Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι. ΕΔΩ!

-Χειρισμός διακρατικών κρίσεων ασφαλείας και άμυνας, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, του Αντιναυάρχου ε.α. Π.Ν. Βασιλείου Μαρτζούκου, Επιτίμου Διοικητού Σ.Ν.Δ., Προέδρου ΔΣ/ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. ΕΔΩ!

Τον συντονισμό έκανε ο Αναστάσιος Μπασαράς

ΦΑΚΕΛΟΣ: Διαχείριση Κρίσεων
Αναδημοσίευση από το περιοδικό ‘Νέα Πολιτική’, Τεύχος 12, Νοε-Δεκ 2014