ΠΡΟΟΙΜΙΟ.
Ο άνθρωπος, ως έλλογο ον, σκέπτεται, αισθάνεται και ενεργεί καθοδηγούμενος από την ορμή της αυτοσυντήρησης και της αυτοεπιβεβαίωσης, που συνιστούν τις δυο βασικές όψεις του εαυτού του και απαιτούν την ταυτόχρονη ικανοποίησή τους αναφύοντας ποικίλες ανάγκες, επιθυμίες και ενδιαφέροντα.

ΕΔΩ! η συνέχεια.