Είμαστε πλάσματα διανοητικά, αλλά και συναισθηματικά. Το συναίσθημα είναι η μεγάλη κινητήρια δύναμη της ζωής μας. Κανένας  δεν έζησε με φρόνηση, χωρίς να χρησιμοποιήσει τη διάνοια, αλλά και κανένας μας δεν έζησε έντονα, χωρίς συναίσθημα! Χωρίς συγκίνηση ο άνθρωπος  καθίσταται απαθής.

Όχι φυσικά με αχαλίνωτη συγκίνηση, αλλά  εν μέτρω. Ούτε πρόχειρη συγκίνηση που συνιστά συνήθως επικίνδυνη δύναμη, όπως και ο αχαλίνωτος φόβος που μας παραλύει. Κανένας άνθρωπος δεν έζησε ποτέ εντατικά ή δεν εργάσθηκε  σθεναρά για το καλό του κόσμου, χωρίς να υποκινηθεί από μια βαθιά συγκίνηση. Αποκλείοντας τη συγκίνηση, αποκλείουμε τη ψυχική  δύναμη για μια πιο ωραία και πιο αξιόλογη ζωή.