«Έφυγα από την Ελλάδα σχεδόν αμέσως μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου, πήγα πολέμησα στην Κορέα, επέστρεψα ζωντανός και παραιτήθηκα από τον Ελληνικό Στρατό, δεν ήθελα καριέρα». Γιατί κύριε Συνταγματάρχη τον ρώτησα.

« Γιατί μετά την αποφοίτησή μου από την Σχολή πολεμούσα συνέχεια, δεν ξεκουράστηκα, όλες μου οι στολές μύριζαν ανθρώπινο αίμα». Είναι ένας από τους βετεράνους της Κορέας, ένας υπέροχος άνθρωπος και ασχολείται με την λαογραφία. 

BESA Center Perspectives Paper No. 1,835, December 1, 2020

EXECUTIVE SUMMARY: For years, Greek politicians approached Israel in the hope of receiving active support against Turkey in the Eastern Mediterranean. While current Turkish actions in the Basin expose this hope as wishful thinking, they also offer an opportunity for Greece to better understand Israel and frame the bilateral partnership (often trilateral, with the participation of Cyprus) accordingly. Instead of cultivating illusions, Athens needs to clarify what it expects from Jerusalem and be engaged in a sincere dialogue about all issues of joint interest. This is particularly the case in view of the advent of a new American administration.

Πρόλογος
Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Οι δράσεις που προτείνονται βασίζονται σε οικονομική ανάλυση και την εμπειρία εφαρμογής πολιτικών στην πράξη. Εξειδικεύονται με βάση τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, τις πρόσφατες εξελίξεις και διεθνείς τάσεις.

Εφόσον το σχέδιο ανάπτυξης εφαρμοστεί συστηματικά, θα οδηγήσει σε υψηλότερη ευημερία για τα νοικοκυριά, μέσω της συστηματικής ενίσχυσης της παραγωγικότητας και των αμοιβών της εργασίας.

EXECUTIVE SUMMARY
΄We must remind ourselves that it is simply not possible to construct a model for the art of war that can serve as a scaffolding on which the commander can rely for support at any time.

Whenever he has to fall back on his innate talent, he will find himself outside
the model and in conflict with it; no matter how versatile the code…talent and genius operate outside the rules, and theory conflicts with this practice.
—Carl von Clausewitz, On War'

 BESA Center Perspectives Paper No. 1,829, November 24, 2020

EXECUTIVE SUMMARY: Gloomy facts and figures about a country are one thing, but a sense among large numbers of citizens that they do not belong to their homeland is a different story.

Recent research has found that 38% of Turks do not feel they belong in their own country.