Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α       Β Ι Ν Τ Ε Ο
Αναστάσιος Μπασαράς
Τίτλος
Βιβλιοπαρουσίαση Εγχειριδίου μου: 'Logistics Management Engineering Support Presentation'
Seminar: Security and Defence Economics- Logistics Management Engineering Support
Παρουσίαση Σεμιναρίου στον ΣΑΣΙ
Εναρξη Σεμιναρίου στο ΕΛΙΣΜΕ
Πέρας Σεμιναρίου στο ΕΛΙΣΜΕ
 Ημερίδα ‘Αμυντική Βιομηχανία, Τεχνολογία, Logistics, ως μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας’
 Σεμινάριο: Security Defence Economics – Logistics Management, Engineering Support, Επισκόπηση – Μαθήματα – Ερωτήματα: Εισηγητές Θ. Γιαννιτσόπουλος, Α. Μπασαράς
 Civil Military Relations: Anastasios Basaras
COMMON FOREIGN and SECURITY POLICY of the European Union: Αναστάσιος Μπασαράς
Παρουσίαση ΕΛΙΣΜΕ: Αναστάσιος Μπασαράς
Α λ λ α   Β ί ν τ ε ο
Τίτλος
Το ΕΒΕΑ και η Προαγωγή και Στήριξη της Αμυντικής Βιομηχανίας και της Αγοράς Logistics
Εισηγητής: Θωμόγλου Παύλος:
Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική: Εισηγητής: Βούρης Κοσμάς
Η Ελληνική Οικονομία και οι Προοπτικές της. Εισηγητής: Καζάκος Πάνος
Εθνική Στρατηγική Logistics - Παρουσίαση ΣΥΝΔΔΕ&Ε (Επισκόπηση, Ρόλος, Αδυναμίες, Ευκαιρίες,Προτάσεις). Εισηγητής: Μπαρμπαγιάννης Βασίλειος
Παρουσίαση ΕΕΛΕΕΑ (Επισκόπηση, Ρόλος, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Προτάσεις)
Εισηγητής: Τρουλλινός Γεώργιος
Παρουσίαση ΣΕΚΠΥ (Επισκόπηση, Ρόλος, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Προτάσεις) Εισηγητής: Ροζολής Αναστάσιος
Παρόν Μέλλον και Προοπτικές της Αμυντικής Βιομηχανίας
Εισηγητής: Παπασπύρου Χαράλαμπος
Η Τεχνολογία και ο Ρόλος της στην Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια
Εισηγητής: Κυριαφίνης Πέτρος
                    Η Μετάβαση από τα Επανδρωμένα στα μη Επανδρωμένα Μαχητικά: Καινοτομία και Ρεαλισμός στο νέο Οικονομικο-επιχειρησιακό Περιβάλλον Εισηγητής: Γερούλης Γεώργιος
The Challenges of  Growing a business in Greece. A Foreign Perpspective.
Εισηγητής: Κοντογιάννης Νικόλαος
Maritime and Port Logistics Εισηγητής: Δενιόζος Νικόλαος
Μεθοδολογία Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας και Logistics Εισηγητής: Παπασωτηρίου Δημήτριος
Τα Logistics του Σύγχρονου Λιανεμπορίου Εισηγητής: Ζίγκλης Μιχαήλ
Ο Ρόλος και η Ευθύνη του Διαμεταφορέα ως Εντολοδόχου της Διεθνούς Μεταφοράς
Εισηγητής: Αργυρίδης  Νικόλαος
Η συμμόρφωση (compliance) στα νέα διεθνή πρότυπα ασφάλειας & ποιότητας και η εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού, παράγοντες ανάπτυξης ισχυρών συστημάτων Logistics. Εισηγήτρια: Αργυρού Μαριλένα

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ceYhBFFS9rU