«Στην ανατολική Μεσόγειο όταν καθορίσαμε τα δυτικά σύνορα μας προσέξαμε τα 6 μίλια των χωρικών υδάτων των ελληνικών νησιών. Λάβαμε υπόψη τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Με την Αίγυπτο λάβαμε υπὀψη την αρχή της μέσης γραμμής»

Λοιπόν Φίλες και Φίλοι αυτοί επειδή το έχουν πάρει πολύ σοβαρά νομίζοντας ότι μόνο αυτοί ξέρουν και μπορεί να ερμηνεύουν το διεθνές δίκαιο απομονώνοντας στοιχεία του όπως τα θέλουν, και επειδή πιστεύω ότι οι τούρκοι ακαδημαϊκοί καθηγητές διεθνούς δικαίου στα τούρκικα Πανεπιστήμια, θα διδάσκουν τους φοιτητές τους τα ίδια που διδάσκονται ανά την υφήλιο, για τις Οριοθετήσεις Θαλασσίων Ζωνών εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου, ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά τί λέει λοιπόν αυτό το έρημο το διεθνές δίκαιο, σε συνάρτηση με αυτά που είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ;

Για να γίνουν λοιπόν οι οριοθετήσεις από τα Κράτη, ή/και από τα Διεθνή Δικαιοδοτικά Όργανα, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ συγκεκριμένα στοιχεία που λέγονται "πηγές του διεθνούς δικαίου", ώστε πάνω σε αυτές θα προσαρμόσουν τις απόψεις και θα τεκμηριώσουν τις προτάσεις τους.
Και αυτές οι πηγές καθορίζονται κατηγορηματικά στο άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και εφαρμόζονται έτσι που να απονέμεται "ευθυδικία", ήτοι να προκύπτει δίκαιο αποτέλεσμα.
Αυτές οι πηγές, που είναι διεθνώς αποδεκτές, εφαρμόζονται και από τα Κράτη όταν οριοθετούν μεταξύ τους τις θαλάσσιες ζώνες κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Και, επάνω σε αυτές θα πρέπει να συνεργασθούν με καλή πίστη για να ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ τις οριοθετήσεις.
Αλλά ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, τότε στο πλαίσιο της ειρηνικής επιλύσεως των διαφορών τα Κράτη που δεν καταλήγουν σε συμφωνία οριοθετήσεως, πρέπει να ζητήσουν από την διεθνή δικαιοσύνη την επίλυση της διαφοράς τους.
Και, το Διεθνές Δικαστήριο λοιπόν θα λάβει και αυτό υπόψη του τις ίδιες πηγές επί των οποίων θα βασιστεί να αποφασίσει και να αποδώσει ευθυδικία!

Αυτά... κε Τσαβούσογλου τα μαθαίνουν όλοι οι φοιτητές και στην Τουρκία και παντού.

Και μαθαίνουν λοιπόν ότι οι "πηγές" του διεθνούς δικαίου είναι δύο ειδών. Πρωτεύουσες και Δευτερεύουσες.
Πρωτεύουσες κε Τσαβούσογλου είναι:
α) οι διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, β) το διεθνές έθιμο και γ) οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου που θεωρούνται "νόρμες" διεθνώς αδιαμφισβήτητες για τον πολιτισμένο κόσμο.
Και, οι Δευτερεύουσες πηγές είναι:
α) οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, και β) οι διδασκαλίες των διεθνώς εγνωσμένου κύρους διεθνολόγων καθηγητών.

Έχουμε λοιπόν και λέμε κε Τσαβούσογλου ότι, εσείς εκεί στην Τουρκία, παίρνετε μόνο απο τις "δευτερεύουσες" πηγές αυτήν που νομίζετε οτι εξυπηρετεί την τούρκικη λογική, δλδ τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων που σε πολλές περιστάσεις, είναι αλήθεια, δεν αναγνωρίζουν στα Νησιά και στους Βράχους πλήρη "επήρεια".

Έλα όμως κε Τσαβούσογλου που, προτού να πάμε στις " δευτερεύουσες" πηγές, έχουμε να δούμε τις "πρωτεύουσες". Και, όπως είπαμε πρωτεύουσα πηγή είναι οι διεθνείς συνθήκες και διεθνείς συμβάσεις!

Τώρα λοιπόν ας δούμε τί λένε αυτές οι διεθνείς συμβάσεις;
Η κυρίαρχη και σε ισχύ διεθνής σύμβαση περί του διεθνούς δικαίου θαλάσσης είναι εκείνη του 1982 την οποία βέβαια δεν έχει ούτε υπογράψει, ούτε κυρώσει η Τουρκία.
Αλλά αυτή η διεθνής σύμβαση έχει αποκρυσταλλώσει προηγούμενους εθιμικούς κανόνες και άλλωστε έχει τύχει κυρώσεως από 168 από τα 193 Κράτη του ΟΗΕ, ώστε να έχει τοιουτοτρόπως αποκτήσει παγκόσμια αποδοχή και επειδή και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης την εφαρμόζει και την αναγνωρίζει στις αποφάσεις του και επειδή επίσης τα ίδια τα 168 Κράτη την εφαρμόζουν αδιαλείπτως από το 1994 που τέθηκε σε διεθνή ισχύ, οι πρόνοιές της έχουν πλέον μεταφερθεί στον χώρο του "εθιμικού" διεθνούς δικαίου καθόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις δημιουργίας διεθνούς εθίμου, ήτοι η μακροχρόνια χρήση των κανόνων και η ενσυνείδηση των κρατών ότι πράττουν δικαίως, ενώ τέλος και η διεθνής δικαιοσύνη την εφαρμόζει.

Έτσι, λοιπόν, κε Τσαβούσογλου, αυτή η Σύμβαση ορίζει στο άρθρο 121 ότι και τα Νησιά έχουν ισοδύναμα δικαιώματα με τα Ηπειρωτικά εδάφη σε Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, αλλά ορίζει ακόμη ότι και οι Βράχοι που μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή έχουν από μόνοι τους οικονομική ζωή έχουν και εκείνοι δικαίωμα συμμετοχής στις οριοθετήσεις των Θαλάσσιων Ζωνών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Συνεπώς μέχρις εδώ κε Τσαβούσογλου δεν λέει πουθενά και κανένα κείμενο ότι τα ελληνικά Νησιά και οι Βράχοι εξαιρούνται από αυτές τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου.

Πάμε τώρα σε ένα δύσκολο θέμα να το αναλύσουμε και αυτό για να δούμε ότι η άποψή σου να χρησιμοποιείς τις δικαστικές αποφάσεις ως έρεισμα να μην αποδέχεται η Τουρκία ότι τα ελληνικά Νησιά και οι Βράχοι έχουν θαλάσσιες ζώνες κυριαρχικών δικαιωμάτων, παρά μόνον Χωρική Θάλασσα, γιατί η διεθνής νομολογία έτσι έχει αποφανθεί σε ορισμένες διεθνείς υποθέσεις οριοθετήσεων θαλασσίων ζωνών, αποδίδοντας όμως σε αυτές τις δύο γεωφυσιογνωμίες περιορισμένες και όχι αναλογικά ισοδύναμες με τα Ηπειρωτικά εδάφη θαλάσσιες περιοχές ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ αποδέχεται πώς έχουν μόνον Χωρική Θάλασσα!

Και, είναι αλήθεια ότι καμία απόφαση Δικαστηρίου, αλλά ούτε και οι μεταξύ των Κρατών συμφωνίες οριοθετήσεων, δεν αποστέρησαν παντελώς τα Νησιά και τους Βράχους, από θαλάσσιες ζώνες κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δλδ μπορεί να τους έδωσε περιορισμένη επήρεια, όπως συνέβη και με ορισμένες μεταξύ των Κρατών συμφωνίες οριοθετήσεων αλλά θαλάσσιες ζώνες πέραν της Χωρικής Θάλασσας "πήραν"!!!

Και, ας δούμε τώρα ακόμη πιο στενά την υπόθεση από εκεί που ξεκίνησε η ανάλυσή μας.
Εσείς στην Τουρκία λοιπόν μας λέτε ότι, τα Νησιά έχουν μόνο Χωρική Θάλασσα (για δε τους Βράχους ουδεμία συζήτηση γίνεται και έτσι δεν γίνεται επειδή έτσι ... νομίζετε στην Τουρκία) και - όπως είπες κε Τσαβούσογλου - αυτό το σεβαστήκατε και στην οριοθέτηση που κάνατε με την Λιβύη. Και προκαλείτε και την Αίγυπτο να ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα και να οριοθετήσει μαζί σας, λαμβάνοντας υπόψη ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΜΙΑ από τις δύο δευτερεύουσες πηγές του διεθνούς δικαίου, τις οποίες αναλύσαμε προηγουμένως, να δεχτούν λοιπόν και οι Αιγύπτιοι ότι τα Νησιά έχουν μόνον Χωρική Θάλασσα!

Αλλά όπως ξέρεις οι Αιγύπτιοι συμφώνησαν με την Ελλάδα σε μερική μεν οριοθέτηση παραδεχόμενοι ότι δεν έχουν μόνον Χωρική Θάλασσα!
Πάμε όμως ακόμη πιο στενά στις δευτερεύουσες πηγές, στις οποίες όπως είπαμε πως ανήκουν και οι απόψεις των εγνωσμένου κύρους (διεθνώς) διεθνολόγων.

Οπότε λοιπόν κε Τσαβούσογλου, εμείς στην Ελλάδα αφού εσείς στην Τουρκία παίρνετε υπόψη σας μόνο την δευτερεύουσα πηγή ήτοι τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, μπορούμε; Εμείς να λάβουμε υπόψη μας την άλλη πηγή; Δλδ την άποψη του επί δεκαετίες διεθνώς αναγνωρισμένου καθηγητού διεθνούς δικαίου O' Connell, ο οποίος ήταν και Μέλος του Queens Bench της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου και ο οποίος - που λες κε Τσαβούσογλου - το 1976 που η Ελλάς είχε προσφύγει στο ΔΔ Χαγης για την Υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, είχε εκφράσει και υποστηρίξει ενώπιον του Δικαστηρίου, την νομική του άποψη ότι, η Τουρκία με τις πρόνοιες της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης 1923 (την οποία έχετε και υπογράψει και κυρώσει ως Κράτος και με βάση την θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου pacta sunt servànta δεν μπορείτε να την αγνοήσετε αφού αυτή είναι που σας "δημιούργησε" ως Κράτος διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) η οποία καθώρισε απόλυτο μέγεθος κυριαρχίας της Πατρίδος σου Τουρκίας μόνο στα 3νμ από τις ακτές της, και επειδή η Υφαλοκρηπίδα είναι η συνεχόμενη του εδάφους Ηπειρωτικού ή Νησιαίου ή των Βράχων υποθαλάσσια περιοχή του βυθού, η Τουρκία - όπως είπε ο Καθηγητής O' Connell απευθείας προς τους Δικαστές του ΔΔ Χαγης - η Τουρκία λοιπόν είπε δεν έχει πέραν των 3νμ δικαιώματα σε Υφαλοκρηπίδα!

Και, έτσι κε Τσαβούσογλου μου, δεν μπορεί μόνο η Τουρκία να χρησιμοποιεί κατά το δοκούν τις πηγές του διεθνούς δικαίου, γι'αυτό θα ήταν καλό να ρωτήσετε και τους φοιτητές των Πανεπιστημίων σας να σας τα πουν αυτά και εάν δεν σας τα πουν γιατί φοβούνται την δημοκρατία σας, και δεν τολμούν, νομίζω πως όταν έρθει η ώρα θα σας τα πουν οι Έλληνες καθηγητές και οι συνομιλητές σας στις διμερείς συζητήσεις οψέποτε αρχίσουν, γιατί κε Τσαβούσογλου δεν μπορείτε μόνο εσείς να ερμηνεύετε το διεθνές δίκαιο όπως θέλετε και να παίρνετε υπόψη σας αυτά που σας εξυπηρετούν.

Καλώς;;;