Αγαπητοί (ες) Φίλοι (ες),

Το ΕΒΕΑ, τόσο με τον πρόεδρο κ. Κων/νο Μίχαλο, όσο και με τον αντιπρόεδρο κ. Παύλου Θωμόγλου στήριξε και συνέδραμε στις δράσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη και αγνωμοσύνη να μην προβάλουμε την υποψηφιότητα του κ. Παύλου Θωμόγλου, ως μέλους του νέου Δ.Σ. του, με τον συνδυασμό "Επιχειρηματική Ανάπτυξη" (www.e-anaptyxi.gr), υπό την ηγεσία του σημερινού Προέδρου του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕΕ, κ. Κων/νου Μίχαλου.