«Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» (Κωστής Παλαμάς)

Η Πατρίδα είναι μία πολυσύνθετη και πολύπλοκη οντότητα, καθόσον μέλη της είναι άνθρωποι με άπειρες ετερογενείς επιθυμίες και βουλήσεις.

Το έθνος, ως ανθρώπινο σύνολο στηρίζεται κατά βάση στο συναίσθημα που παγιώνεται σε Εθνική συνείδηση. Το Κράτος και η Πολιτεία, κυρίως, θεμελιώνονται στην ορθολογικότητα που επιβάλλει τις ανθρώπινες συμβατικές υποχρεώσεις.

Οι δεσμοί ηθικής υφής συνιστούν τις δυνάμεις συνοχής των κοινοτήτων και κοινωνιών.

Η Πατρίδα υπερκαλύπτει τις λοιπές ενώσεις των ανθρώπων. Αναδύεται σε ανώτερο ψυχικό επίπεδο εκεί, όπου κρυσταλλώνονται οι πεποιθήσεις και τα «πιστεύω». Στην αξία της ιερότητας.

Η Πατρίδα είναι, ως εάν οικογένεια, γι’ αυτό και παράγει νέες ποιότητες και ενέργεια που αδυνατούν τα άτομα.

Η ιερότητα μετουσιώνει τον γεννήτορα σε πατέρα και μητέρα. Τον πλησίον σε αδερφό. Τη συνύπαρξη σε αδελφοσύνη, η οποία μπορεί να συνθέσει τις αντιθέσεις που ανακύπτουν από τις απαιτήσεις της ελευθερίας και της ισότητας των ατόμων.

Την υπόσταση της Πατρίδας συνέχει το βιωματικό συναίσθημα, ότι ανήκουμε σε ένα σύνολο στο οποίο θέλουμε να ανήκουμε και εκείνο μας δέχεται με αγάπη ως μέλος του.

Τότε αναδύονται η ευπείθεια, η αυτοπειθαρχία, η εμπιστοσύνη, η αγάπη.

Η Πατρίδα είναι αρμονική σύνθεση τεράστιας ποικιλότητας σε ενότητα. Το διαρκές πρόταγμα είναι να ξεπεραστεί ο εγωισμός και να θεωρήσουμε ως αξία το αρμονικό συνανήκειν. Αυτό απαιτεί θέληση και απορρέει από το εάν θεωρούμε ως αξία την ύπαρξη υγιούς Πατρίδας.

Μόνον η Πατρίδα καθιστά το άτομο Πρόσωπο.

Η ελληνική γλώσσα ετυμολογικά σηματοδοτεί την έννοια της Πατρίδας ως την ωραιότερη σύνθεση των κοινών ρόλων του πατέρα και της μητέρας. Πατρική αυστηρότητα και ισχύς μαζί με μητρική αγάπη και φροντίδα.

Ύπατος εξουσιαστής ο Νόμος, ο μόνος που εξασφαλίζει τα ανθρώπινα και πολιτικά δι­καιώματά μας, την ελευθερία μας, αφού και εμείς τηρούμε τις υποχρεώσεις μας φυσικά.

Πατρίδα Σεβαστή στους άλλους που σημαίνει Σεβαστή πρώτα σε εμάς. Με ορθή κρίση να εκλέγουμε τους άξιους ηγέτες μας και εκείνοι να διαχειρίζονται την εξουσία για το καλό όλων μας. Πατρίδα ευυπόληπτη και αξιοπρεπή. Όχι απομονωμένη και τυφλή.

Τέτοια όμορφη Πατρίδα δημιουργούν όχι τα άτομα, αλλά οι σωστοί πολίτες, που αντίστοιχα πλάθονται με τη δοκιμασμένη ολιστική παιδεία.

Το αμύνεσθαι περί πάτρης είναι προσωποπαγές δικό μας καθήκον όλων μας. Η εξασφάλιση της υπόστασης της Πατρίδας σημαίνει το συμφέρον του όλου υπερτερεί του ατομικού.

Με ευπείθεια τηρούμε τους Νόμους της και δεν νομιμοποιούμαστε, να τους παρα­βιάζουμε, επειδή κάποιος άλλος τους παραβιάζει.

Αναθέτουμε την εξουσία στους πιο ικανούς που υπηρετούν το συμφέρον της Πατρίδας, οπότε ωφελούνται οι πολλοί και τόσα άλλα γνωστά και απλά, αλλά δύσκολα! Από τη διαρκή εξασφάλιση των Συνόρων μας μέχρι την καθαριότητα της αυλής του σπιτιού μας!

Δημήτρης Μπάκας

Ιούλιος 2020