Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος: Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο Εξοπλιστικό Πρόγραμμα Φρεγατών του Π.Ν.