Λάρισα 20190316 - Συνδιοργανωτές Ημερίδας

Συνδιοργανωτές Ημερίδας Λάρισας - 20190316

Σύντομη Παρουσίαση των Συνδιοργανωτών

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2012, αποτελώντας συνέχεια της Ελληνικής Εταιρείας Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.), ιδρυθείσης το 1994.
    * Αποστολή του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. είναι η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου επί θεμάτων γεωπολιτικής (γεωστρατηγική, γεωοικονομία), επί εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και επί διεθνών θεμάτων, με έμφαση σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή στην εκπλήρωση των εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων, καθώς και στην εκπλήρωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
    * Στα πλαίσια της αποστολής του, το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ», διαθέτει ιστοσελίδα www.elisme.gr , εκπονεί μελέτες επ’ ωφελεία δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια.

Σ.Α.Σ.Ι
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ι, με τον διακριτικό τίτλο: ‘’ΙΚΑΡΟΣ’’, ξεκίνησε την 8η Νοεμβρίου 2013 στο Τατόι, με την ιδρυτική του Συνέλευση. Επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών την 1 Απριλίου 2014.
Βασικός Σκοπός και στόχοι του Συνδέσμου, όπως από τα σχετικά Άρθρα του Καταστατικού του προκύπτουν είναι:
1.    Η ενίσχυση της συναδελφικότητας των μελών του και η συλλογική προσφορά τους προς την Π.Α, την Πατρίδα και προς το Έθνος.
2.    Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του
3.    Συνδρομή προς το έργο της Π.Α, σε όλους τους τομείς και προβολή αυτού.
4.    Αξιοποίηση του δυναμικού, της εμπειρίας και των γνώσεων των μελών του.
5.    Συνεργασία με φορείς που έχουν ομοειδείς στόχους και σκοπούς.

Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου: www.ikaros.net , μπορείτε να δείτε με κάθε λεπτομέρεια το Καταστατικό , τον Κ.Ο.Λ, αλλά και τις μέχρι τώρα δραστηριότητες μας.

Λαρισαϊκή Λέσχη (Φιλοξενούσα Λέσχη)

Περισσότερα: http://www.larissaikilesxi.gr/ 

 

 

 

Δήμος Λαρισαίων (Πάροχος Αίθουσας Ημερίδας)

Περισσότερα: http://www.larissa-dimos.gr/el/ 

 

 

Συντονιστές της Ημερίδας

Την Ημερίδα συντονίζουν οι:

  

Αναστάσιος Μπασαράς, Σμήναρχος (ΜΗ) ε.α. και Πρώην Ανώτερο Στέλεχος του ΝΑΤΟ, Μέλος ΣΑΣΙ και Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ.

Χριστίνα Μπαρμπαρούση είναι Περιφερειολόγος, υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση (ΜΡΑ) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ομιλεί την αγγλική και την ιταλική γλώσσα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στη μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανθεκτικότητα των περιφερειών και τις χωρικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, την περιφερειακή επιχειρηματικότητα και οικονομία, τη χωρική διαπραγμάτευση ως στρατηγική ολοκληρωμένης ενδογενούς ανάπτυξης.
Τσολάκη Κατερίνα: Διευθύντρια του Επιμελητηρίου Λάρισας. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (τμήμα φιλολογίας). Ομιλέ τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά , γαλλικά , γερμανικά με επάρκεια διδασκαλίας).
Εφη Χαραλαμπάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ, ....  
Μαρία Καρελλά, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, Απόφοιτος Σχολής Καλών Τεχνών Φλωρεντίας