Λάρισα Πρόγραμμα Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας Λάρισας

Ωρα Διάρκεια Τίτλος Εισήγησης - Δράσης Εισηγητές
    Ενότητα Πρώτη  Συντ. χχχ
09:15 15' Χαιρετισμοί  ΠΘ - ΔΛ - ΛΛ
10:10 20' χχχ Κ. Μποτσίου
09:50   Η Εθνική μας Αμυνα & Ασφάλεια στο Πλαίσιο των Περιοχικών Εξελίξεων, Ε. Γεωργούσης
10:10 20' Βαλκανική Γεωπολιτική και Μεσογειακή Γεωοικονομία Β. Μαρτζούκος
10:30 20' Ε&Β Επιμελητήριο Λάρισας: Επισκόπηση, Ρόλος, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Προτάσεις Σ. Γιαννακόπουλος
10:50 30' Ερωτήσεις - Συζήτηση  
11:20 15' Διάλειμμα –CF
    Ενότητα Δεύτερη Συντονιστής (α): ψψψ
11:35 20' Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική Κ. Βούρης
11:55 20' ΕΛΕΕΑ: Επισκόπηση, Ρόλος, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Προτάσεις Ε. Βερονικιάτης
12:05 20' Παρόν, Μέλλον και Προοπτικές της Αμυντικής Βιομηχανίας Χ. Παπασπύρου
12:35 20' Total Quality Management Π. Κυριαφίνης
12:55 30' Ερωτήσεις –Συζήτηση  
13:25 45' Διάλειμμα –Ελαφρό Γεύμα  
    Ενότητα Τρίτη Συντονιστής (α): ζζζ
 14:10 20' Η Συνεισφορά και η Εφαρμογή των Βασικών Αρχών και Μεθόδων του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στην Αντιμετώπιση Κρίσιμων Καταστάσεων σε Περίπτωση Οικονομικών Κρίσεων Λ. Σδρόλιας
 14:30 20' Logistics: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Α. Μπασαράς
 14:50 20' Αμυνα, Ναυτιλία, Γεωργία και Πολιτισμός στη Θεσσαλία: Βίοι παράλληλοι Κ. Χρηστίδης
 15:10 20' Η Εταιρεία Αpella SA και οι Επενδύσεις στη Θεσσαλία Ν. Κοντογιάννης
 15:30 30' Ερωτήσεις –Συζήτηση Α. Μπασαράς
 16:00 15' Διάλειμμα – WL
    Ενότητα Τέταρτη Συντονιστής (α): ωωω
 16:15 20' Agricultural Applications and Technology MilTec: Γ. Καλούση
 16:35 20' Agro-Logistics Π.Τριβέλας
 16:55 20' Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας Ν. Αργυρίδης
 17:05 20' Μη Επανδρωμένα Οχήματα (Γεωργία, Δασολογία, Προστασία Πολίτη ...) Γ. Γερούλης
 17:25 30' Ερωτήσεις –Συζήτηση  
 17:55 05' Περας Ημερίδας Α. Μπασαράς