Ορισμός της Ήπιας Ισχύος.
Ορισμός της Ήπιας Ισχύος είναι μια έννοια που αναπτύχθηκε από τον Joseph Nye του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για να περιγράψει την ικανότητα να προσελκύσει. Δεν βασίζεται στον εξαναγκασμό, δεν σχετίζεται με τη χρήση βίας ή στο να δώσει χρήματα ως μέσο πειθούς . Τα τελευταία χρόνια ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί για τον επηρεασμό της κοινής γνώμης, την αλλαγή της κοινωνικής στάσης μέσω σχετικά λιγότερο διαφανών διαδικασιών και την άσκηση πίεσης μέσω ισχυρών και μη πολιτικών οργανώσεων.

ΕΔΩ! η συνέχεια της ενδιαφέρουσας μελέτης.