Οι Ένοπλες Δυνάμεις ( ΕΔ ) της χώρας διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους μοντέρνα οπλικά συστήματα, η υποστήριξη των οποίων εξασφαλίζεται σήμερα κυρίως από φορείς εξωτερικού και μερικώς από εργοστασιακούς φορείς της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των εργοστασιακών φορέων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μετά το 2000 και μέχρι σήμερα, έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά το Οπλοστάσιο των ΕΔ, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, με την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων και απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων, που ενσωματώνουν συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας.