Εισαγωγή στην Επιμελητεία, την ιστορία της Επιμελητείας, την Επιμελητεία του 21ου αιώνα και την Οργανωτική Δομή στην ΠΑ σε σχέση με τις αντίστοιχες δομές επιλεγμένων χωρών και της βασικές αρχές της Ευφυούς Αμυνας.

Η Εισαγωγή στην Επιμελητεία περιλαμβάνει και παρουσιάζει πολύ σύντομα:

(1) Ορισμοί Logistics,

(2) Σκοπός, Τμήματα και Ταξινόμηση,

(3) Τι Κάνει την Επιμελητεία Ανταγωνιστική;

(4) Ο κύκλος ζωής του συστήματος,

(5) Η αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics),

(6) Ο σχεδιασμός της υποστηκτικής Επιμελητείας (Logistics Support),

(7) Ο κύκλος ζωής του κύκλου ζωής του παγόβουνου,

(8) Οι λειτουργικές συνιστώσες της Επιμελητείας: Διοικητική, Μηχανική και Υποστηρικτική ( Logistics Management, Engineering and Support)

Έμφαση δίνεται στην Εθνική Στρατηγική της Επιμελητείας στην Ελλάδα και στο Εγχειρίδιο Logistics του ΝΑΤΟ.

Συνεχίζω με την Ιστορία των Logistics της Άμυνας, παρουσιάζοντας

(1) τα Logistics του Μεγάλου Αλεξάνδρου,

(2) την Εξέλιξη των Logistics μέχρι τον 19ο αιώνα,

(3) τα Logistics των Γερμανικών Δυνάμεων κατά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο; Και

(4) τις Βέλτιστες Πρακτικές του στρατηγού Παγώνη, Κεφαλή των Logistics στον Πόλεμο του Κόλπου.

Προχωρώ, συνοπτικά, με τα Logistics στον 21ο αιώνα. Τα θέματα περιλαμβάνουν:

(1) Νέα vs Παλαιά Logistics,

(2) Στόχοι πολιτικής για την βιωσιμότητα της Αμυνας

(3) Η κατανομή της πίτας των Logistics της Αμυνας,

(4) Η ευφυής άμυνα και τα Logistics,

(5) Οι καινοτόμες μέθοδοι για την χρυσή τομή της Αποδοτικότητας και της Αποτελεσματικότητας με την περιγραφή των: (1) Ολοκληρωμένη Υποστηρικτική Επιμελητεία (Integrated Logistics Support), (3) Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Προϊόντων, Ανάδοχος Υποστηρικτικής Επιμελητείας (Contravtor Logistics Support), (4) Performance Based Logistics.

Και, κλείνω, όσο αφορά την Υποστήριξη με την Οργανωτική Δομή στην ΠΑ σε σχέση με τις αντίστοιχες δομές επιλεγμένων χωρών, όπως των: Ισραήλ, Σουηδία, Ολλανδία - και της βασικές αρχές της Ευφυούς Αμυνας.