Αγαπητοί φίλοι (ες) αξίζει να διαβάστε (και μελετήστε) το συνημμένο κείμενο της ΕΕ 'Μια σφαιρική Στρατηγική για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ'

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe
A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy

Contents
Foreword by Federica Mogherini 03
Executive Summary 07
A Global Strategy for the European Union’s Foreign and
Security Policy: “Shared Vision, Common Action:
A Stronger Europe” 13
1. A Global Strategy to Promote our Citizens’ Interests 13
2. The Principles Guiding our External Action 16
3. The Priorities of our External Action 18
3.1 The Security of Our Union 18
3.2 State and Societal Resilience to our East and South 23
3.3 An Integrated Approach to Conflicts and Crises 28
3.4 Cooperative Regional Orders 32
3.5 Global Governance for the 21st Century 39
4. From Vision to Action 44
Acknowledgements

Κατεβάστε ΕΔΩ! το κείμενο.