Συνοψίζοντας λοιπόν τη δική μου ανάλυση επί της αναφοράς της ομάδος στοχασμού που ετέθη προς γνώση στους κ.κ. ΥΠΕΞ και αναμένεται να αποτελέσει τη βασική εισήγηση προς τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων σε επόμενη σύνοδο κορυφής εντός του 2021.
Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή της χώρας μας στις ακολουθούσες διεργασίες καθίσταται αναγκαία και επιτακτική! Σήμερα είναι ένα κείμενο άνευ θεσμικής αξίας, πλην όμωςαναμένεται να αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων του επόμενου στρατηγικού δόγματος (ή κειμένου αντιλήψεως) (strategic concept) που θα καλύψει τη συμμαχία μέχρι το 2030.

Δημοσιεύθηκε το Σxέδιο νόμου για τις προμήθειες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας.

Το όλο θέμα έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης δεδομένου ότι αναφέρεται για όλες τις συμβάσεις του δημοσίου.
Περιλαμβάνει 3 νόμους Του 2010, τον νόμο Βενιζέλου του 2011 και του 2016. Τον Δεκέμβριο του 2018,είχε βγει σε διαβούλευση ο νόμος περί Αμυντικών προμηθειών και εξοπλισμών από το ΥΕΘΑ και πολλοί από είχαν καταθέσει απόψεις. Ο νόμος δεν προωθήθηκε τότε.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Πολλοί έχουν ενδεχομένως επενδύσει μεγάλες προσδοκίες στην αναμενόμενη νίκη του J. BIDEN στις ΗΠΑ για τα ελληνικά συμφέροντα. Όμως αυτό δεν είναι αληθές για μια σειρά από πολύ σοβαρούς λόγους που έχουν ήδη αναλύσει έγκριτοι Πολιτικοί Αναλυτές, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Βουλευτές, Πρέσβεις επί τιμή και Ανώτατοι Αξιωματικοί ε.ε & ε.α που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Εισαγωγή: Το ερευνητικό σκάφος ORUC REIS της Τουρκίας, που η πρόσφατη δραστηριότητά του στην ΝΑ Μεσόγειο έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ένα από τα δύο σύγχρονα ερευνητικά γεωφυσικά σκάφη που διαθέτει η χώρα αυτή (το έτερο είναι το Barbaros Hayreddin Pasa).
Τα σκάφη αυτά δεν κάνουν θαλάσσιες γεωτρήσεις, αλλά διαθέτουν κατάλληλο γεωφυσικό εξοπλισμό, που τους επιτρέπει να ερευνούν τον υποθαλάσσιο βυθό για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Σε πρόσφατο κείμενο μου στο Liberal είχα αναφερθεί -σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής- στα πρώτα συμπεράσματα της σφοδρής σύγκρουσης που λαμβάνει χώρα από τις 27 Σεπτεμβρίου στο Nagorno-Karabakh. Μάλιστα, η παράθεση των συμπερασμάτων, σκόπευε να αναδείξει και τις γεωπολιτικές σταθερές που καθορίζουν ή πρέπει να καθορίζουν και τον μακροχρόνιο ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό. Η πρόωρη όμως διατύπωση συμπερασμάτων επί επιχειρησιακών και τακτικών θεμάτων είναι παρακινδυνευμένη καθώς η ομίχλη του πολέμου, σε συνδυασμό με την σκόπιμη παραπληροφόρηση (μέρος του «πληροφοριακού πολέμου»), δημιουργούν ενίοτε λανθασμένες εικόνες. Ακόμη όμως πιο επικίνδυνη είναι η μεταφορά, ακόμη και των ορθών, συμπερασμάτων, σε ένα διαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον και η επιτυχής ενσωμάτωση τους στο δόγμα δράσεων ενός άλλου στρατεύματος. Μέχρι σήμερα, οι αντικρουόμενες δημοσιογραφικές πληροφορίες οδηγούν στα παρακάτω συμπεράσματα: